Fundació Miró


TALLERS D'OBRA GRÀFICA DE JOAN MIRÓ«El gravat és per a mi un mitjà d’expressió –em digué Miró. Ha estat un mitjà d’alliberament, d’expansió, de descobriment. A pesar que al començament vaig ésser presoner de les seves limitacions, de la seva cuina, d’unes eines i unes receptes massa dependents de la tradició. S’havia de resistir, desbordar-les, i llavors un immens camp de possibilitats s’oferia a la mirada i a la mà… Puc utilitzar un punxó o un burí, però també el dit, la mà, un clau o un tornavís vell. M’he pogut alliberar així mateix del paper utilitzat normalment i tirar les proves sobre els papers més insospitats.»

(Citat per Jacques Dupin al pròleg de Miró Grabador I. Barcelona: Polígrafa, 1987, pàg. 7.)

Joan Miró i l’obra gràfica

L’interès de Joan Miró per les arts gràfiques respon a la recerca constant de nous recursos per a desenvolupar les seves inquietuds artístiques, i a voler experimentar amb les més diverses matèries. Aquests mitjans li permeteren una major difusió de les obres i l’apropament a un públic més ampli. Canviar el concepte d’obra única i donar pas a la multiplicitat en les seves creacions esdevingué un recurs creatiu excel•lent per a l’artista.

Joan Miró s’inicià en les arts gràfiques gràcies a la seva relació i amistat amb el cercle de poetes i escriptors coneguts a París a través d’André Masson, als voltants de l’any 1925. Tot i que realitzà diverses il•lustracions de llibres d’autors com Paul Eluard, J. V. Foix, Tristan Tzara, etc., la seva dedicació i producció més intensa no es dóna fins a la dècada dels anys 70. D’aquests anys sorgiran milers d’estampes i més d’un centenar de llibres il•lustrats. És l’etapa en què aconsegueix un excel•lent domini tècnic com a conseqüència de la col•laboració d’importants gravadors que participaren de manera activa en la creació de les obres. Un sistema de treball que forma un equip en el qual l’intercanvi de suggeriments, experiències i complicitats entre els mestres estampadors i l’artista forma part del resultat final.

Miró compartí la seva tasca creativa als tallers de gravadors tan importants com els de Lacourière, l’Atelier Cromerlink et Doutrou, el gravador Fernand Mourlot a París, l’Atelier 17 de William Hayter a Nova York, el Taller 46 de Joan Barbarà, o el Taller de Litografies Artístiques de Barcelona, fundat per Damià Caus. Així mateix, aquesta simbiosi entre artista i tècnic és igualment important en d’altres camps, com el de la ceràmica, en el qual treballà amb l’amic i ceramista Josep Llorenç Artigas i amb el seu fill, Joan Gardy Artigas.

TALLERS MIRÓ

Què són?


Els tallers d’obra gràfica de Joan Miró són el llegat de l’artista als joves creadors. Es troben situats a Son Boter, casal mallorquí del s. XVIII, en un dels tres edificis que formen la Fundació Pilar i Joan Miró. El casal està situat molt a prop de la casa familiar i del taller construït per Josep Lluís Sert, i va ser utilitzat inicialment com a taller de pintura i escultura. A finals dels anys 60, l’artista adapta algunes noves dependències per a instal•lar a Son Boter un taller de gravat i un de litografia per a ús propi.

D’aquests tallers sorgí la major part del treball gràfic realitzat a la dècada dels anys 70. Sèries com la Suite Gaudí i Els gossos, o els gravats de llibres d’artista tan interessants com el Lapidari, les litografies de l’exposició de la Llotja de Palma, etc. Aquests projectes es feren realitat amb la col•laboració de tècnics especialistes en gravat com Joan Barbarà i el litògraf Damià Caus. L’artista llegà els seus tallers a la ciutat de Palma l’any 1981, amb la intenció i el desig de mantenir viu l’esperit de creativitat i transgressió més enllà de la seva mort. I d’aquesta manera es va constituir la Fundació Pilar i Joan Miró, la qual l’any 1992 començà una nova etapa amb la inclusió del nou edifici projectat per Rafael Moneo com a seu de la Fundació. Amb l’objectiu de potenciar i adaptar el funcionament dels tallers a les necessitats actuals, l’any 1994 es dugué a terme una modernització dels equips i els materials per a així fer possible la realització de cursos i edicions amb les tècniques més actuals del camp de l’estampa i l’obra seriada.

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca conserva els tallers de litografia i gravat que va usar l’artista per a la realització de les seves sèries d’obra gràfica i els seus llibres d’artista, a més de mantenir l’atmosfera especial que l’inspirà. Posteriorment, s’hi han incorporat instal•lacions per a serigrafia, ceràmica, fotografia i sistemes d’impressió digital.

Què ofereixen?

Des de l’any 1994, la Fundació organitza anualment diversos cursos d’iniciació, tallers experimentals, edicions i projectes especials. Mestres de la talla de Joan Barbarà, artista i gravador col•laborador de Joan Miró, o Joan Gardy Artigas, en l’àmbit de la ceràmica, més una llarga llista d’artistes com Wolf Vostell, Joan Fontcuberta, Jaume Plensa, Jesús Pastor, Joan Cruspinera, Toni Catany, Fernando Bellver, Clemente Bernad, Daniel Canogar, Óscar Molina, José Ramón Alcalá, Rafael Navarro, Concha Jerez, Don Herbert, Ana Soler, Cecilia Segura, Eloi Puig, Mastaka Kuroyanagi, Wayne Crothers, Montse Carreño o Javier Vallhonrat, han impartit tallers o realitzat projectes d’edició als tallers de Joan Miró. A nivell institucional, i en col•laboració amb diversos centres nacionals i internacionals com Arteleku, el Centre Experimental de Gràfica de l’Havana, el Printmakers Workshop d’Edimburg, el Molí Paperer de Capellades, la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, el Centre Frans Massereel de Bèlgica, L’Escola de Belles Arts Slade de Londres, la Casa Velázquez de Madrid, o la Biennal d’Obra Gràfica de Ljubljana, s’han ofert cursos, tallers i conferències, i s’ha propiciat l’intercanvi de coneixements i d’artistes residents.

Els Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s a nivell internacional ajuden a promoure trobades entre artistes joves d’arreu del món als nostres tallers i possibiliten estades i experiències a l’exterior. La convocatòria inclou un Premi Biennal Pilar Juncosa, diverses beques anuals de formació artística a centres nacionals o internacionals, i la participació als diferents cursos i tallers programats per la Fundació. Juntament amb institucions espanyoles relacionades amb el món de l’obra gràfica, com la Calcografia Nacional i la Casa de la Moneda, la Fundació col•labora anualment en la convocatòria del Certamen d’Art Gràfic per a Joves Creadors.

El nostre interès és apropar l’artista a la creació contemporània aprofitant tots els recursos que la societat genera per a ajudar-lo a trobar l’eina que més s’adapti al seu llenguatge personal.

En els darrers anys la Fundació ha obert els seus tallers de gravat, litografia, serigrafia, ceràmica i impressió digital a artistes joves que vulguin desenvolupar els seus projectes autònomament. Els tallers estan dotats d’una infraestructura i una maquinària adequades per a poder dur a terme treballs de proves, impressió i edició. Existeixen unes tarifes de lloguer i reserva d’espais, a més del personal tècnic que brinda tota la informació necessària per a la seva bona utilització i l’aprofitament.

L’objectiu que ha marcat tots aquests anys de treball continuat no és altre que el d’aconseguir un equilibri entre la memòria i la innovació; és a dir, estimular alhora el respecte envers les tècniques tradicionals de les arts gràfiques i el desig més intens de contemporaneïtat, tal com va fer Joan Miró en la seva tasca creativa. La tasca dels tallers de la Fundació fou reconeguda el 2001 amb el Premi Nacional d’Art Gràfic atorgat per la Calcografia Nacional.

A més dels tallers, la Fundació disposa de sales d’exposicions per a la col•lecció permanent, les exposicions temporals i l’obra produïda als tallers, un auditori i una biblioteca especialitzada en art contemporani.

Més informació al nostre web:
http://miro.palmademallorca.es


Per a més informació dirigiu-vos a:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Tallers d’obra gràfica Saridakis 29. 07015 Palma, Mallorca. Illes Balears, Espanya.
Bus: 3 - 46

Tel. centraleta.: +34 971 70 14 20 Tel. tallers: +34 971 70 02 06 fax: +34 971 70 21 02 e-mail: tallers@fpjmiro.org

 

TALLERS OBRA GRÀFICA JOAN MIRÓ / JOAN MIRÓ'S PRINTMAKING WORKSHOPSTallers d’Obra Gràfica de Joan Miró. Fullet 2069 KBEPSON. COL·LABORADOR