Fundació Miró


Nota legal


Aquesta web ha estat creada per la Fundació Pública Municipal Pilar i Joan Miró a Mallorca (en endavant, la Fundació), amb caràcter gratuït, informatiu i per a ús personal, i compren les pàgines incloses i subordinades al directori http://miro.palma.cat o altres dominis, pertanyent al lloc web de l’Ajuntament de Palma (www.palma.cat o altres dominis).

Les obres plàstiques reproduïdes estan protegides pel dret d’autor. Queda prohibida la seva reproducció total o parcial. La Fundació no es fa responsable de l’ús per tercers d’aquestes imatges.

Queden reservats els següents drets:

De les obres de Joan Miró, (c) Successió Miró, 2010
De les obres d’altres autors, fotografies o textos signats, (c) llurs autors
Del disseny del lloc web i dels textos no signats, (c) Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, 2010

La informació proporcionada té com a finalitat facilitar la difusió dels objectius i de les activitats desenvolupades per la Fundació i té un caràcter general i orientatiu, no essent vinculant per a la Fundació. La Fundació no es responsabilitza de l’exactitud de la informació que apareix, ni dels canvis que es puguin produir a la programació prevista publicada en aquestes pàgines.

Per a més informació, consulta, suggeriment o rectificació, contactau amb la Fundació:

Fundació Pública Municipal Pilar i Joan Miró a Mallorca
C. Saridakis, 29
07015 Palma – Illes Balears – Espanya
Telèfon: 34-971-701420
Fax: 34-971-702102
Correu electrònic: info@fpjmiro.org