Inscripció als cursos i Tallers d'Obra Gràfica 2021

(*) Camps obligatoris


Còpia del justificant d’ingrés de 75 euros en concepte de preinscripció al compte de “la Caixa” ES97 2100 4011 52 2200005120 (el justificant ha d’especificar el nom de l’alumne i el taller al qual s’inscriu)

Protecció de dades

Responsable: Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca – CIF: G57753915 Dir. postal: Saridakis, 29 07015 Palma – Illes Balears Telèfon: 971701420 Correu electrònic: dpd@miromallorca.com

En nom de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens facilitau amb la finalitat de (depenent del cas): mantenir-vos informat de les diverses activitats i informació d’interés i/o gestionar el registre, cobrament i pagament de les activitats desenvolupades. Les dades proporcionades es conservaran mentres es mantengui la relació comercial, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals o fins que exerciu el vostre dret de cancel·lació. Les dades no es cediran a tercers llevat dels casos en que existeixi una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació de si a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca estam tractant les vostres dades personals, per la qual cosa teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o demanar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Podeu consultar la nostra política de protecció de dades a la nostra web https://miromallorca.com/avis-legal/#protecciodades