Inscripció als cursos i Tallers d'Obra Gràfica 2021

    (*) Camps obligatoris


    Còpia del justificant d’ingrés de 75 euros en concepte de preinscripció al compte de “la Caixa” ES97 2100 4011 52 2200005120 (el justificant ha d’especificar el nom de l’alumne i el taller al qual s’inscriu)