Inscripció als cursos dels Tallers d'Obra Gràfica de Joan Miró 2023

Consentiment exprés per al tractament de dades de caràcter personal

Responsable del tractament:

Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Domicili social: Carrer de Saridakis, 29, 07015 Palma (Illes Balears)
C.I.F. nº: G57753915
Correu electrònic: dpd@miromallorca.com

Amb la signatura o enviament del present document consentiu el tractament de les vostres dades per a les finalitats que es detallaran a continuació per part de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.


Formulari d'inscripció

    (*) Camps obligatoris


    S'ha d'adjuntar un currículum amb fotos i la còpia del justificant d’ingrés de 75 euros en concepte de preinscripció (al compte de “la Caixa” ES97 2100 4011 52 2200005120. El justificant ha d’especificar el nom de l’alumne i el taller al qual s’inscriu).