Beques

Beca de formació per als guanyadors del Certamen d’Art Gràfic per a Joves Creadors 2022

Des de 1996 la Fundació Miró Mallorca col·labora en el Certamen d’Art Gràfic per a Joves Creadors, que han organitzat enguany la Calcografia Nacional de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, la Reial Casa de la Moneda i la Fundació Azcona.

La Fundació aporta una beca de formació a un dels guanyadors del Certamen d’Art Gràfic per a Joves Creadors.

Contacte

Tallers d’obra gràfica
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 701 420
Fax +34 971 702 102
tog@miromallorca.com

Està dotada amb matrícula gratuïta per a participar en un dels cursos dels Tallers d’Obra Gràfica de la Fundació Miró Mallorca, i amb fins a 1.000 € bruts per a despeses vinculades a la realització i l’assistència a aquest.

Per a optar a aquesta beca hom s’ha de presentar al Certamen d’Art Gràfic i, en cas de ser-hi guanyador, el mateix jurat, en el qual participa la Fundació, determinarà la concessió de la beca.

PAGAMENTS

Als guardonats, se’ls abonarà el total de la beca en iniciar-se el curs.

A l’import econòmic, se li aplicarà el tipus de retenció que estableixi cada país.

(més informació a:
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/calcografia-nacional/premios-y-concursos/certamen-de-jovenes-creadores)