Beques

Beca de formació per als guanyadors del Certamen d’Art Gràfic per a Joves Creadors

Des de 1996 la Fundació Miró Mallorca col·labora en el Certamen d’Art Gràfic per a Joves Creadors, que han organitzat enguany la Calcografia Nacional de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, la Reial Casa de la Moneda i la Fundació Azcona.

La Fundació aporta una beca de formació a un dels guanyadors del Certamen d’Art Gràfic per a Joves Creadors.

Contacte

Tallers d’obra gràfica
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 701 420
Fax +34 971 702 102
tog@miromallorca.com

Està dotada amb matrícula gratuïta per a participar en un dels cursos dels Tallers d’Obra Gràfica de la Fundació Miró Mallorca, i amb fins a 1.000 € bruts per a despeses vinculades a la realització i l’assistència a aquest.

Per a optar a aquesta beca hom s’ha de presentar al Certamen d’Art Gràfic i, en cas de ser guanyador, el mateix jurat, en el qual participa la Fundació, determinarà la concessió de la beca.

PAGAMENTS:

Als guardonats, se’ls abonarà el total de la beca en iniciar-se el curs. A l’import econòmic, se li aplicarà el tipus de retenció que estableixi cada país.

Més informació:

Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Fernando