Actividades

El legado de Miró a los artistas contemporáneos / alquiler de talleres

Els tallers de gravat, litografia, serigrafia, ceràmica i impressió digital de Joan Miró estan actualment a l’abast dels artistes.

Talleres y cursos

La infraestructura i maquinària de què disposa la Fundació Miró Mallorca permet dur a terme proves, impressió i edició. Tal com va fer Joan Miró en la seva tasca creativa, l’objectiu és fomentar l’ús de tècniques tradicionals i d’altres innovadores.

Qué son?

Los Talleres de Obra Gráfica de Joan Miró son el legado del artista a los jóvenes creadores. Se encuentran situados en Son Boter, un caserón mallorquín del s. XVIII, en el que el artista los pone en marcha a finales de los años 60. La Fundació Miró Mallorca conserva los talleres de litografía y grabado que usó Miró para la realización de sus series de obra gráfica y sus libros de artista, además de mantener la atmósfera especial que lo inspiró. Posteriormente, se han incoporado instalaciones para la realización de serigrafía, cerámica, fotografía y sistemas de impresión digital.

De estos talleres salió la mayor parte del trabajo gráfico realizado en la década de los años 70. Series como la Suite Gaudí y Els gossos, o los grabados de libros de artista tan interesantes com el Lapidari, las litografías de la exposición de la Lonja de Palma, etc. Estos proyectos se hicieron realidad con la colaboración de técnicos especialistas en grabado como Joan Barbarà y el litógrafo Damià Caus.

Qué ofrecen?

Des de l’any 1994, la Fundació Miró Mallorca organitza anualment diversos cursos d’iniciació, tallers experimentals, edicions i projectes especials. L’objectiu és el d’aconseguir un equilibri entre la memòria i la innovació; és a dir, estimular alhora el respecte envers les tècniques tradicionals de les arts gràfiques i el desig més intens de contemporaneïtat, tal com va fer Joan Miró en la seva tasca creativa.

La Fundació Miró Mallorca col·labora amb diversos centres nacionals i internacionals mitjançant cursos, tallers i conferències, així com propiciant l’intercanvi de coneixements i d’artistes residents. Aquests centres són: Arteleku, el Centre Experimental de Gràfica de l’Havana, el Printmakers Workshop d’Edimburg, el Molí Paperer de Capellades, la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, el Centre Frans Massereel de Bèlgica, L’Escola de Belles Arts Slade de Londres, la Casa Velázquez de Madrid, o la Biennal d’Obra Gràfica de Ljubljana.