Activitats

El llegat de Miró als artistes contemporanis / lloguer de tallers

Els tallers de gravat, litografia, serigrafia, ceràmica i impressió digital de Joan Miró estan actualment a l’abast dels artistes.

Tallers i cursos

La infraestructura i maquinària de què disposa la Fundació Miró Mallorca permet dur a terme proves, impressió i edició. Tal com va fer Joan Miró en la seva tasca creativa, l’objectiu és fomentar l’ús de tècniques tradicionals i d’altres innovadores.

Què són?

Els Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró són el llegat de l’artista als joves creadors. Es troben situats a Son Boter, casal mallorquí del s. XVIII, on l’artista els posa en marxa a finals dels anys 60. La Fundació Miró Mallorca conserva els tallers de litografia i gravat que va usar Miró per a la realització de les seves sèries d’obra gràfica i els seus llibres d’artista, a més de mantenir l’atmosfera especial que l’inspirà Posteriorment, s’hi han incorporat instal·lacions per a serigrafia, ceràmica, fotografia i sistemes d’impressió digital.

D’aquests tallers sorgí la major part del treball gràfic realitzat a la dècada dels anys 70. Sèries com la Suite Gaudí i Els gossos, o els gravats de llibres d’artista tan interessants com el Lapidari, les litografies de l’exposició de la Llotja de Palma, etc. Aquests projectes es feren realitat amb la col·laboració de tècnics especialistes en gravat com Joan Barbarà i el litògraf Damià Caus.

Què ofereixen?

Des de l’any 1994, la Fundació Miró Mallorca organitza anualment diversos cursos d’iniciació, tallers experimentals, edicions i projectes especials. L’objectiu és el d’aconseguir un equilibri entre la memòria i la innovació; és a dir, estimular alhora el respecte envers les tècniques tradicionals de les arts gràfiques i el desig més intens de contemporaneïtat, tal com va fer Joan Miró en la seva tasca creativa.

La Fundació Miró Mallorca col·labora amb diversos centres nacionals i internacionals mitjançant cursos, tallers i conferències, així com propiciant l’intercanvi de coneixements i d’artistes residents. Aquests centres són: Arteleku, el Centre Experimental de Gràfica de l’Havana, el Printmakers Workshop d’Edimburg, el Molí Paperer de Capellades, la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, el Centre Frans Massereel de Bèlgica, L’Escola de Belles Arts Slade de Londres, la Casa Velázquez de Madrid, o la Biennal d’Obra Gràfica de Ljubljana.