• Activitat

  • Presentació "Introspecció, transparència i reflexió" per Alfredo Álvarez, Beca Biennal Pilar Juncosa d’Investigació sobre Miró i el seu context artisticocultural 2022
 • Quan?

  • Dijous 22 febrer, de 18 a 19h
 • Per a qui?

  • Totes les persones interessades
 • On?

  • Auditori de la Fundació Miró Mallorca
 • Preu

  • Entrada gratuïta fins a completar l'aforament
 • Inscripcions

Activitats

Presentació “Introspecció, transparència i reflexió”

Alfredo Álvarez, Beca Biennal Pilar Juncosa d’Investigació sobre Miró 2022

22 febrer 2024 de 18 a 19h
Conferències i seminaris

Exposició de resultats obtinguts per mitjà d'estudis no invasius aplicats a l'estudi de la progressió compositiva, del gest i la factura artística, de l'evolució del seu estat de conservació d'obres pictòriques de Joan Miró.

La present investigació ha permès endinsar-se en l’enteniment “constatable” de l’obra de Joan Miró des d’una perspectiva científica. Els estudis “no invasius” elaborats corroboren tant els plantejaments expressats per mitjà de l’estudi de l’extensa documentació manuscrita i extensament contrastada, com evidencien, per mitjà de les campanyes fotogràfiques servint-se de diferents longituds d’ona, imatges que llancen una major confirmació demostrable del procés creatiu mironià i l’evolució del seu estat de conservació actual.

D’aquelles campanyes fotogràfiques i de la seva extensa documentació generada, s’extreuen diverses lectures objectives que evidencien:

 1. El desenvolupament i l’ampliació del coneixement sobre la factura i el gest, el “mode”, l’aplicació, la seqüència i el comportament de la matèria artística.
 2. Constituir la base que permeti establir el seguiment periòdic de l’obra plàstica en funció de la seva adequada evolució a través de l’acarat de resultats segons la freqüència que estableixin les pròpies peces prioritàriament, o bé determinin tècnics responsables de la seva conservació.
 3. Actuar, com a anàlisi d’avaluació, enfront de la possible presència d’alteracions. Danys els paràmetres necessaris dels quals de localització sobre la superfície plàstica, dimensionalitat i extensió d’aquells es revelen per mitjà dels estudis no invasius practicats. I que alhora serveixen de fonament en l’adopció de criteris d’intervenció per a futures accions en matèria de conservació curativa-restauració que fossin d’obligada necessitat.
 4. Registrar les possibles intervencions puntuals de restauracions passades, de la supervisió de restauracions futures en matèria de control de qualitat de la metodologia aplicada.
 5. Afavorir la valoració i la seva derivada comprensió conclusiva de les condicions i els condicionants de les envolupants físiques que envolten a les obres, les quals influeixen i decideixen de similar mode en la seva estabilitat, permetent establir paràmetres precisos i pautes adequades en matèria de conservació preventiva.

Un treball metòdic no invasiu que anirà desgranant la progressió raonada de la composició pictòrica, del pausat sentit evolutiu o canviant del llenguatge plàstic traçat al llarg del temps fins que cada element artístic troba el seu lloc dins de l’obra pictòrica resultant.

Un mètode de treball no invasiu que despulla l’expressivitat artística oculta per mitjà de la superposició de signes enfilats entre si com a possibles delimitadors de superfícies cromàtiques que centraran, dirigiran i remarcaran l’atenció compositiva.