Arquitectura

Arquitectures de la Fundació

Miró Mallorca Fundació compta amb tres edificis singulars que constitueixen un dels conjunts arquitectònics més valuosos de Mallorca. El Taller Sert, estudi dissenyat per l’amic i arquitecte Josep Lluís Sert i construït l’any 1956; Son Boter, una casa mallorquina de la segona meitat del segle XVIII i que l’artista va emprar com a segon estudi de pintura i escultura; i l’edifici Moneo, seu de la fundació, dissenyat per Rafael Moneo i inaugurat l’any 1992. Les dues primeres construccions s’han declarat béns d’interès cultural (BIC).