Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Presentació d’ofertes per a la contractació del servei d’emmarcament d’obra a mida de la Fundació Miró Mallorca

Publicat el 2 maig 2018

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (Publicada 10/1/2019)

El contracte s’ha formalitzat en data 1/7/2018

ADJUDICACIÓ

  • Data de publicació al perfil del contractant: 14/5/2018
  • Adjudicatari: Sampol y La Casa Enmarcada
  • NIF: 18236258-H
  • Preu de l’adjudicació: Segons plecs i la seva oferta econòmica de dia 8/5/2018, per un import de 6.022,77 € IVA inclòs.

Presentació d’ofertes destinades a la contractació menor per a la prestació del servei d’emmarcament d’obra a mida de la Fundació Miró Mallorca

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: Fins el dimarts dia 8 de maig de 2018 a les 14 hores

Les ofertes es presentaran de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. a:

Miró Mallorca Fundació – Departament d’administració: Carrer de Saridakis, 29. 07015 – Palma

O a la següent direcció de correu electrònic: mariaeugenia.lopez-rodo@miromallorca.com

S’admetran propostes per correu postal, sempre i quan en el segell corresponent, la data de sortida estigui compresa dins el termini establert i així es notifiqui a l’adreça electrònica mariaeugenia.lopez-rodo@miromallorca.com

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: L’especificada a l’anunci de petició d’ofertes.

Dades de la contractació
Procediment d’adjudicació:
Contractes menors
Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci
Data de Publicació al Perfil del Contractant:
02/05/2018

Declaració responsable / Declaración responsable

declaraci-responsable.pdf
Descàrrega

Contracte menor Emmarcament obra a mida

cmenor-emmarcament.pdf
Descàrrega
* * *