Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Projecte integral de senyalística (2019-01)

Publicat el 7 febrer 2019

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (Publicada 18/8/2019)

El contracte s’ha formalitzat en data 27/06/2019


ADJUDICACIÓ (Publicada 20/02/2019)

 S’han presentat les ofertes següents:

  1. 47 SENDES, SL: 13.665,00 € + IVA (2.869,65 €) = 16.534,65 €.

S’adjudica el contracte menor de la  fabricació, producció i col·locació dels nous senyals que conformen el nou projecte integral de senyalística de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Exp. 2019-01) a 47 SENDES, S.L., per un import de 13.665,00 €, al qual li correspon per IVA la quantitat de 2.869,65 €, la qual cosa fa un preu total de 16.534,65 €, amb el compromís de finalitzar el servei dins del termini indicat.


Presentació d’ofertes destinades a la contractació de la fabricació, producció i col·locació dels nous senyals que conformen el nou projecte integral de senyalística de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. (Exp. 2019-01)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES

Les ofertes s’han de presentar en sobre tancat, abans de les 14 hores del dia 20 de febrer de 2019 , a:

Fundació Miró Mallorca
Departament d’administració
Carrer de Saridakis, 29
07015 – Palma

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: L’especificada a l’anunci de petició d’ofertes.

Dades de la contractació:

  • Procediment d’adjudicació: contractes menors
  • Tipus de contracte: serveis
  • Data de publicació al perfil del contractant:  07/02/2019

Clàusula de protecció de dades

Responsable: Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca – CIF G57753915 – Adreça postal Carrer de Saridakis, 29 07015 Palma (Illes Balears) – Telèfon 971 701 420 – Correu electrònic pmmulet@miromallorca.com

En nom de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens facilitau amb la finalitat de realitzar la comanda i facturar els serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentres es mantengui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers llevat de que existeixi una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca estam tractant les vostres dades personals, per la qual cosa teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries.

Anunci exp. 2019-01

2019-01.pdf
Descàrrega

Annex Projecte senyalística

annexprojectesenyalistica.pdf
Descàrrega

Declaració responsable

declaracioresponsable.pdf
Descàrrega
* * *