Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Recondicionament interior i exterior de caixes d’embalatge (Exp. 2019-03)

Publicat el 27 març 2019

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (Publicada 18/8/2019)

El contracte s’ha formalitzat en data 16/05/2019 (1a fase)


ADJUDICACIÓ (Publicada 1/4/2019)

 S’han presentat les ofertes següents:

  1. XICARANDANA, SL: 14.893,00 € + IVA (3.127,53 €) = 18.020,53 €.

S’adjudica el contracte menor  de la contractació del recondicionament interior i exterior de caixes d’embalatge, treballs de pintura, procés d’embalatge i desembalatge, etiquetatge, materials d’embalatge i mà d’obra de 88 caixes d’embalatge de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, amb motiu de la sortida d’obres de Joan Miró per a la seva exposició al Museu Nacional de Belles Arts del Quebec, del 30 de maig al 8 de setembre de 2019. (Exp. 2019-03) a XICARANDANA, S.L., per un import de 14.893,00 €, al qual li correspon per IVA la quantitat de 3.127,53 €, la qual cosa fa un preu total de 18.020,53 €, amb el compromís de realitzar el servei complint amb les especificacions i obligacions estipulades en el plec / oferta.

ANUNCI

Presentació d’ofertes destinades a la contractació del recondicionament interior i exterior de caixes d’embalatge, treballs de pintura, procés d’embalatge i desembalatge, etiquetatge, materials d’embalatge i mà d’obra de 88 caixes d’embalatge de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, amb motiu de la sortida d’obres de Joan Miró per a la seva exposició al Museu Nacional de Belles Arts del Quebec, del 30 de maig al 8 de setembre de 2019. (Exp. 2019-03)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES

Les ofertes s’han de presentar en sobre tancat, abans de les 14 hores del dia 29 de març de 2019, a:

Fundació Miró Mallorca
Departament d’administració
Carrer de Saridakis, 29
07015 – Palma

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: L’especificada a l’anunci de petició d’ofertes.

Dades de la contractació:

  • Procediment d’adjudicació: contractes menors
  • Tipus de contracte: serveis

Data de publicació al perfil del contractant:  27/03/2019

Clàusula de protecció de dades

Responsable: Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca – CIF G57753915 – Adreça postal Carrer de Saridakis, 29 07015 Palma (Illes Balears) – Telèfon 971 701 420 – Correu electrònic pmmulet@miromallorca.com

En nom de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens facilitau amb la finalitat de realitzar la comanda i facturar els serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentres es mantengui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers llevat de que existeixi una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca estam tractant les vostres dades personals, per la qual cosa teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries.

Anunci 2019-03

anunci-2019-03.pdf
Descàrrega

Annex 2019-03

annex-2019-03.xlsx
Descàrrega

Declaració responsable

declaracioresponsable.pdf
Descàrrega
* * *