Convocatòries

Convocatòria i bases per a la selecció d’una plaça de tècnic/a de biblioteca i arxius del departament de col·leccions

Publicat el 14 març 2019

Renuncia i reinici del procés de selecció (Publicada 21/8/19)

Es comunica la renúncia de l’aspirant que va superar la fase d’oposició i de concurs de la plaça de tècnic/a de biblioteca i arxius del departament de col·leccions.

Es convocarà un nou procés de selecció d’una plaça de tècnic de biblioteca i arxius.


Valoració definitiva de la puntuació total de la fase d’oposició i de la fase de concurs (Publicada 22/07/19)

DNI Puntuació fase oposició
Puntuació fase de concurs Puntuació total
040-N 49,43 15,55 64,98

 

Valoració definitiva fase concurs

valoracio_definitiva_tgm_bibilioteca.pdf
Descàrrega

Valoració provisional de la puntuació total de la fase d’oposició i de la fase de concurs (Publicada 16/07/19)

DNI Puntuació fase oposició
Puntuació fase de concurs Puntuació total
040-N 49,43 15,55 64,98

 

Un cop avaluades les al·legacions presentades la Comissió de Selecció farà pública la valoració definitiva. El termini de presentació d’al·legacions serà de 3 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació de la valoració provisional.

Valoració provisional fase concurs

valoraci-provisional.pdf
Descàrrega

Valoració definitiva de la tercera prova de la plaça de tècnic/a de biblioteca i arxius del departament de col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Publicada 28/06/2019)

DNI Puntuació Resultat
040-N 19,85 Apte
803-H 11,15 No Apte

 

Valoració total de la fase d’oposició de la plaça de tècnic/a de biblioteca i arxius del departament de col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

DNI 1ª prova 2ª prova 3ª  prova Resultat
040-N 7,33 22,25 19,85 49,43

 

Tal i com estableixen les bases al punt 6.2, els aspirants que superin la fase d’oposició hauran d’aportar, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà que es publiquin els resultats de la fase d’oposició, els certificats i altres documents acreditatius dels mèrits al·legats per a la fase de valoració de mèrits.

Valoració definitiva 3a prova i fase oposició

valoracio_definitiva_3a_-prova_i_valoracio_oposicio.pdf
Descàrrega

Valoració provisional de la tercera prova de la plaça de tècnic/a de biblioteca i arxius del departament de col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (publicada 21/6/19)

DNI Puntuació Resultat
040-N 19,85 Apte
803-H 11,15 No Apte

 

Un cop avaluades les al·legacions presentades la Comissió de Selecció farà pública la valoració definitiva. El termini de presentació d’al·legacions serà de 3 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació de la valoració provisional.

Valoració provisional 3a prova

valoracio_provisional_3a_prova.pdf
Descàrrega

Valoració definitiva de la segona prova de la plaça de tècnic/a de biblioteca i arxius del departament de col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca  (publicada 17/6/19)

DNI Puntuació Resultat
040-N 22,25 Apte
803-H 16,20 Apte

 

D’acord amb l’establert al punt 6.1 de les bases, es convoca als aspirants que hagin superat el segon exercici a la realització del tercer exercici que tindrà lloc a la seu de la Fundació dijous dia 20 de juny a les 9:00 hores.

Valoració definitiva 2a prova

valoracio_definitiva_2aprova.pdf
Descàrrega

Valoració provisional de la segona prova de la plaça de tècnic/a de biblioteca i arxius del departament de col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Publicat 11/6/19)

DNI Puntuació Resultat
040-N 22,25 Apte
803-H 16,20 Apte

 

Un cop avaluades les al·legacions presentades la Comissió de Selecció farà pública la valoració definitiva. El termini de presentació d’al·legacions serà de 3 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació de la valoració provisional.

Per altra part, d’acord amb l’establert al punt 6.1 de les bases, es convoca als aspirants que hagin superat el segon exercici a la realització del tercer exercici que tindrà lloc a la seu de la Fundació dijous dia 20 de juny a les 9:00 hores.

Valoració provisional 2a prova

valoraci_provisional_2a_prova.pdf
Descàrrega

Valoració definitiva de la primera prova de la plaça de tècnic/a de biblioteca i arxius del departament de col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (publicada 7/6/2019)

DNI Puntuació Resultat
040-N 7,33 Apte
194-G No presentat
803-H 7,00 Apte

 

Per altra part, d’acord amb l’establert al punt 6.1 de les bases, es convoca als aspirants que hagin superat el primer exercici a la realització del segon exercici que tindrà lloc a la seu de la Fundació dilluns dia 10 de juny a les 9:00 hores.

Valoració definitiva primera prova

valoracio_definitiva_1a_prova.pdf
Descàrrega

Valoració provisional de la primera prova de la plaça de tècnic/a de biblioteca i arxius del departament de col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (publicat 3/6/19)

DNI Puntuació Resultat
040-N 7,33 Apte
194-G No presentat
803-H 7,00 Apte

 

Un cop avaluades les al·legacions presentades, la Comissió de Selecció farà pública la valoració definitiva. El termini de presentació d’al·legacions serà de 3 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació de la valoració provisional.

Per altra part, d’acord amb l’establert al punt 6.1 de les bases, es convoca als aspirants que hagin superat el primer exercici a la realització del segon exercici que tindrà lloc a la seu de la Fundació dilluns dia 10 de juny a les 9:00 hores.

Valoració provissional 1a prova

valoraci-provisional-1a-prova.pdf
Descàrrega

Relació definitiva d’admesos i exclosos i comunicació de la data de realització del primer exercici (publicat dia 8/5/2019)

D’acord amb l’establert al punt 6.1 de les bases, es convoca als aspirants admesos a la realització del primer exercici que tindrà lloc a la seu de la Fundació dilluns dia 3 de juny a les 9:00 hores. Es imprescindible presentar el DNI en vigor el dia de l’exercici.

Relació definitiva admesos i exclosos Tècnic Biblioteca

relaciodefinitivatgmbiblioteca.pdf
Descàrrega

Relació d’admesos i exclosos (publicat dia 29/04/2019)

S’adjunta relació d’admesos i exclosos.  S’obri un termini per a presentació d’al·legacions:

  • Els aspirants exclosos o omesos disposaran d’un termini de tres dies hàbils, comptat des de l’endemà que s’hagi publicat la resolució, per a esmenar el defecte o presentar el document que sigui preceptiu.
  • Aquest termini finalitza el divendres dia 3 de maig de 2019 a les 14 hores.
  • En cas de no complir amb el requeriment, la Fundació considerarà que l’aspirant desisteix de la sol·licitud.

Relació d'admesos i exclosos

admesos-exclosos.pdf
Descàrrega

Composició de la Comissió de Selecció de la convocatòria i bases per a la selecció d’una plaça de tècnic/a de biblioteca i arxius del departament de col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (publicat 27/3/2019)

President: Francisco Copado Carralero, director gerent de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Suplent: Damià Sans Tous, cap de departament de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palma

Vocals

Titular: Patricia Juncosa Vecchierini, cap del departament de Col•leccions i conservadora a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Suplent: Pilar Baos Rodríguez, tècnica coordinadora d’exposicions a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Titular: Margalida Plomer Martorell, cap de secció de biblioteques de l’Ajuntament de Palma
Suplent: Catalina Aguiló Ribas, tècnica de biblioteques de l’Ajuntament de Palma

Titular: Pere Fullana Puigserver, professor del departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques a la Universitat de les Illes Balears
Suplent: Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, membre del Patronat de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Titular: Amanda Carnicero Alcover, cap del departament d’Administració i administradora de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Suplent: Dolors Nadal Llinàs, auxiliar administratiu a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

 

Convocatòria

Data de publicació: 14/03/2019

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca convoca procés de selecció d’una plaça de tècnic de biblioteca i arxius. Podeu consultar les bases a l’anunci que apareix al butlletí oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 34, de 14 de març de 2019.

Disposau de les bases i els annexos als enllaços que apareixen a continuació.

Bases Convocatòria Biblioteca i Arxius

convocatoriabibliotecabases.pdf
Descàrrega

Temari Convocatoria Biblioteca i Arxius

convocatoriabibliotecatemari.pdf
Descàrrega

Annexos I i II

convocatoriabibliotecaannexosiiii.pdf
Descàrrega

Acord aprovació de la Comissió seleccionadora

acord_aprovacio_comissio_selecci_biblioteca.pdf
Descàrrega
* * *