Actualitat, Premsa, Professionals

Darrer Patronat de l’any a la Fundació

Publicat el 16 desembre 2022

La futura rehabilitació de Son Boter i l’augment pressupostari

Exterior Son Boter

Avui s’ha celebrat la segona i darrera reunió de l’any dels membres del Patronat de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Ha estat una sessió llarga i plena de novetats i millores per a l’exercici 2023. Entre les novetats més importants, el director-gerent de la Fundació, Francisco Copado, ha volgut destacar la intervenció i rehabilitació integral de Son Boter. La Fundació compta amb tres edificis singulars, dos d’ells declarats béns d’interès cultural (BIC), que constitueixen un dels conjunts arquitectònics més valuosos de les Illes Balears. El Taller Sert, es va rehabilitar al 2017, al 2022 s’ha reobert l’Edifici Moneo i entre 2023 i 2024 serà el torn del segon estudi de creació de Joan Miró, Son Boter.

De fet, avui l’equip multidisciplinar UTE Ibarz-Muñoz-Fortuny que ha treballat durant 6 mesos en l’estudi preliminar per a dur a terme aquesta important intervenció i rehabilitació d’aquesta possessió típica mallorquina del segle XVIII, ha presentat avui les seves conclusions:

· Cal actuar damunt la el problema o causa primària de totes les patologies tant de l’edifici com dels grafits del Miró que hi ha a les seves parets. Aquesta problemàtica no és altra que l’aigua.

· S’optarà per les mínimes intervencions i es duran a terme accions més de caire quirúrgic. És a dir, s’actuarà sense foradar ni generar cap tipus de vibració a l’edifici.

· Per tal de preservar els grafits cal cercar les condicions de temperatura i d’humitat relativa òptimes tant a dins com a fora de l’edifici.

· Es treuran les aigües pluvials i fecals a fora de l’edifici creant un sistema de clavegueram inexistent per l’antiguitat de l’edifici.

· Per veure l’estat del grafits, s’han dut a terme unes proves amb llum ultraviolada, que ha permès descobrir nous grafits i traços de Miró, que es podrien recuperar en el futur, amb el nou projecte d’il·luminació que també es vol dur a terme en la part museística de Son Boter.

· El pressupost d’aquesta reforma integral ascendeix als 670.000€

En relació al pressupost per a 2023, també hi ha un augment considerable d’ingressos i despeses. Destaquen l’aportació de l’Ajuntament de Palma que s’incrementa en 73.830€, arribant així a una aportació anual d’1.400.000€, així com la primera subvenció del GOIB a la Fundació que enguany serà de 60.000€. També cal recordar que el Ministeri de Cultura i Esport manté la seva aportació a la Fundació de 60.000€. Això, juntament amb l’augment d’ingressos propis procedents de la venda d’entrades, la botiga i altres, fa que el pressupost estimat i presentat avui als membres del Patronat augmenti en prop de 220.00€ en el 2023.

En aquest sentit, cal destacar també i en línies generals que la dotació per als Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s també augmentarà passant dels 52.000€ actuals a 70.000€ al 2023.

A nivell expositiu el 2023 arribarà amb algunes novetats i consolidant les exposicions que es varen inaugurat el passat 14 d’octubre: “El Miró de Son Boter” i “Rif Spahni. Instant i memòria” que estarà fins al juny de l’any que ve. Més tard s’inaugurarà l’exposició de l’artista Glenda León, Premi Biennal de Creació Artística Pilar Juncosa Sotheby’s 2021. La mostra està conformada per cinc sèries temàtiques que agruparan distintes obres de León vinculades i tractades, algunes en paral·lel, amb obres del propi Joan Miró.

I a principis d’octubre de 2023 s’inaugurarà una nova exposició titulada “Son Boter. Una mirada al passat”. Una mostra de material documental, gràfic, vinils i objectes per donar una aproximació històrica a l’edifici de Son Boter i als conceptes L’exposició il·lustrarà amb suport documental, gràfic, vinils i objectes aspectes com: el concepte de possessió, el topònim i la propietat de Son Boter a nivell històric, l’edifici a nivell arquitectònic i la relació de Miró amb l’edifici i la seva història.

Un altre dels punts tractats en aquesta segona i darrera reunió de l’any, ha estat la imatge que a partir de 2023 tindran les targetes dels usuaris de la Xarxa de Biblioteques de la CABIB. Es tracta d’una obra de Miró, concretament, l’esbós que actualment tenim en forma de mosaïc a la cafeteria de la Fundació i que acabaria conformant el gran mular del Terrace Plaza Hotel de Cincinnati, ca.1947.

Els membres del Patronat han acordat també, per unanimitat, la incorporació de María Luisa Juncosa Canals, vocal nada amb representació pròpia i data d’incorporació al patronat 13/03/1980, com a patrona emèrita de la Fundació.

* * *