Actualitat, Convocatòries, Premsa

Premis i Beques Pilar Juncosa & Sotheby’s 2022

Publicat el 4 maig 2022

L'artista Juan Escudero, Premi d'Edició 2020

Premi biennal Pilar Juncosa d’Edició 2022

La Fundació Miró Mallorca convoca, amb caràcter biennal, el Premi Pilar Juncosa d’Edició, el qual es dota amb 10.000 €.

L’objectiu d’aquest Premi és la realització d’un projecte d’edició en el qual es promoguin la investigació i l’experimentació de tècniques i processos dins l’àmbit de la gràfica i l’obra seriada, incloent-hi totes les tècniques de gravat, xilografia, litografia, serigrafia, aplicació de noves tecnologies, fotografia, etc.

La convocatòria vol potenciar tant l’artista guanyador com els Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró, situats a la possessió de Son Boter, del segle XVIII, adequats per l’artista per a aprofitar-ne l’ús com a tallers artístics i que, avui, constitueixen un dels trets distintius de la institució.

L’edició del projecte premiat ha de realitzar-se dins el termini màxim d’un any a partir de la notificació del veredicte del jurat. El Premi s’editarà als Tallers d’Obra Gràfica de la Fundació Miró Mallorca, i el nombre d’exemplars s’acordarà i dividirà en parts iguals entre aquesta i l’autor.

Mar Gómez, Premi d'Investigació 2020

Beca Pilar Juncosa d’Investigació sobre Miró i el seu context artisticocultural 2022

La Fundació Miró Mallorca convoca una beca d’investigació centrada en Joan Miró i/o el seu context artístic i cultural, dotada amb 5.000 €.

La Fundació té, entre els seus objectius fundacionals, el suport i la promoció de treballs d’investigació i difusió sobre la vida i la trajectòria artística de Joan Miró.

Es valoraran especialment els projectes que tinguin com a objectiu l’estudi d’aspectes o períodes poc coneguts de Joan Miró, com també la utilització d’informació aportada pels nostres fons documentals.

Les propostes han de ser inèdites en el moment de la presentació del projecte i romandre-hi fins que el guardonat o els guardonats n’hagin entregat a la Fundació l’assaig definitiu. Per tant, la difusió o la publicació, parcial o total, de l’assaig per qualsevol via, anterior a l’entrega de l’assaig definitiu a la Fundació, ha de comptar amb l’autorització prèvia i per escrit de la institució esmentada.

Els projectes d’investigació premiats s’han de realitzar en el termini màxim d’un any a partir de la notificació del veredicte del jurat.

Beca Pilar Juncosa a un projecte d’Educació Artística 2022

La Fundació Miró Mallorca convoca una beca per a un projecte d’educació artística, dotada amb 4.000 €.

El projecte ha de promoure i motivar l’apropament d’un sector de públic específic (professorat, nins, joves, adults, persones grans, discapacitats, etc.) a l’art contemporani, i estar relacionat amb el fons documental i artístic de la Fundació o amb qualsevol altre aspecte de la creació contemporània.

En valorar les propostes, el jurat en tindrà en compte la viabilitat d’acord amb la infraestructura, l’organització i l’equip educatiu de la Fundació.

El projecte es realitzarà a la Fundació.

Taller de serigrafia

Beques de Formació per a participar als Cursos dels Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró 2022

La Fundació Miró Mallorca convoca dues beques obertes a artistes interessats en les tècniques d’estampació i obra seriada per a participar als cursos que la Fundació organitza cada estiu als Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró.

Cada beca està dotada amb la matrícula gratuïta en un dels cursos-taller organitzats al llarg de l’any següent, i amb 1.500 € (bruts) per a despeses de viatge, allotjament, etc.

L'artista Marina Planas a l'Slade School Of Fine Arts

Beques de residència artística a altres centres

2 BEQUES DE RESIDÈNCIA A LA CASA DE VELÁZQUEZ DE MADRID

Cada beca està dotada amb 3.000 € per a cobrir les despeses de viatge, manteniment, etc.

La Casa de Velázquez proporciona allotjament per ús individual a la seva residència de Madrid, com també l’ús d’un dels seus estudis i la participació en el seu programa d’activitats.
(més informació a: www.casadevelazquez.org)

Cal presentar un projecte artístic per a desenvolupar a La Casa de Velázquez en un màxim de 3 mesos.

1 BECA DE RESIDÈNCIA I PARTICIPACIÓ A THE SLADE SCHOOL OF FINE ART, UNIVERSITY COLLEGE, LONDRES

Dotada amb 3.000 € per a cobrir les despeses de viatge, allotjament, etc., a Londres.

L’Slade facilita l’ús d’un estudi durant un mes com a màxim i l’accés acordat als tallers d’obra gràfica de la universitat i a d’altres activitats acadèmiques programades durant el seu any lectiu.
(més informació a: www.ucl.ac.uk/slade)

Beca de formació per als guanyadors del Certamen d’Art Gràfic per a Joves Creadors 2022

Des de 1996 la Fundació Miró Mallorca col•labora en el Certamen d’Art Gràfic per a Joves Creadors, que han organitzat enguany la Calcografia Nacional de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, la Reial Casa de la Moneda i la Fundació Azcona.

La Fundació aporta una beca de formació a un dels guanyadors del Certamen d’Art Gràfic per a Joves Creadors.

Està dotada amb matrícula gratuïta per a participar en un dels cursos dels Tallers d’Obra Gràfica de la Fundació Miró Mallorca, i amb fins a 1.000 € bruts per a despeses vinculades a la realització i l’assistència a aquest.

Per a optar a aquesta beca hom s’ha de presentar al Certamen d’Art Gràfic i, en cas de ser-hi guanyador, el mateix jurat, en el qual participa la Fundació, determinarà la concessió de la beca.

* * *