Actualitat

Taller Sert: l’esperit de Miró torna al seu espai de creació

Publicat el 19 febrer 2019

Contacte

Comunicació i Màrqueting
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 70 14 20
comunicacio@miromallorca.com

El dia 17 de desembre s’inaugura el nou espai Sert, el somni de Joan Miró fet realitat a Mallorca i materialitzat en aquesta obra arquitectònica del seu amic i arquitecte Josep Lluís Sert. El Taller Sert es reobre amb un espai renovat, nous continguts i un nou discurs que transmet com mai l’esperit de l’artista.

La Fundació Miró Mallorca ha realitzat durant mesos una exhaustiva tasca d’investigació a partir de l’observació de material audiovisual i la recopilació de fotografies històriques del taller durant el temps que Miró va treballar-hi, especialment la dècada de màxima producció en els anys 70, per a fer una relectura de l’espai i replantejar la ubicació del mobiliari i objectes de manera que la recreació sigui fidel i comuniqui la presència de l’artista, fugint de tota artificialitat.

Un cop finalitzades les obres de reparació de patologies i tasques de neteja, el 4 d’octubre varen començar el desembalatge i la reinstal·lació de tots els objectes i mobiliari del Taller Sert. El Departament de Col·leccions ha reubicat les peces segons els criteris esmentats, respectant al màxim la metodologia i el procés creatiu de l’artista, i analitzant i recreant la seva manera de treballar i moure’s dins el propi espai.

Una de les intervencions més destacades ha estat la reparació del paviment de rajoles de fang cuit de l’espai principal del taller, afectat per les filtracions d’aigua, els canvis de temperatura i humitat i els consegüents moviments, amb peces aixecades i fins i tot trencades. Totes les rajoles es varen numerar i les més afectades es varen tractar separadament al taller de restauració de la Fundació.

Aprofitant el moment en què el taller estava buit, s’ha realitzat un projecte de fotografiat, mapejat i inventariat de totes les rajoles i taques del paviment, tant a l’espai principal del pis inferior com a l’altell i balcó. Aquesta documentació gràfica permetrà desenvolupar un futur projecte de catalogació que consistirà en analitzar cada rajola amb l’objectiu d’identificar les taques de pintura i associar-les a obres concretes.

 

 

  • Taller Sert. Detall

Com a novetat, a partir d’ara no hi haurà pintures originals de Joan Miró a l’interior del Taller Sert. Per motius de conservació i atès que l’edifici no disposa d’un control de temperatura i humitat que garanteixi l’òptima preservació de les obres, s’han realitzat reproduccions de 65 teles de la col·lecció de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca als Tallers d’Obra Gràfica amb el consentiment i la supervisió de Successió Miró, degudament seleccionades i identificades. Així mateix, s’han tornat a reproduir els retalls, els dibuixos i les anotacions. En canvi, el mobiliari, els objectes i els estris són els originals utilitzats per l’artista i s’han respectat les seves ubicacions.

A més i per a enriquir l’experiència del visitant, la Fundació proposa una nova manera d’entrar al taller a través de la porta groga de la façana Est que condueix a l’antic magatzem, el qual actuarà com a antesala de l’espai principal del taller. Aquesta manera de començar la visita és anàloga a la preparació gairebé ritual de Miró en arribar al taller i afrontar el procés creatiu, abans de donar la primera pinzellada.

Com a reforç d’aquest plantejament, s’han redissenyat la presentació i els continguts de l’espai d’interpretació Miró-Sert (originalment magatzem del taller). S’ha decidit recuperar el magatzem com a tal, d’acord amb la disposició abans del seu buidatge l’any 1986.

La intenció és preparar el visitant no només intel·lectualment sinó sobretot emocionalment abans de rebre l’impacte del gran espai de treball. Amb aquest objectiu es projecta un audiovisual titulat Je rêve d’un grand atelier produït per La Perifèrica, que permet entendre tant el desenvolupament del projecte arquitectònic a través del diàleg entre Sert i Miró, com la posterior intervenció de l’artista i el seu procés creatiu un cop que s’apropia de l’espai. Joan Punyet Miró, net de l’artista, posa veu a les paraules i reflexions del seu avi, fil conductor de l’audiovisual.

Amb aquest projecte i les diferents intervencions, la Fundació Miró Mallorca ha volgut inaugurar no només un edifici renovat sinó sobretot uns continguts i un discurs potent i rigorós que transmeti l’esperit de l’espai i la presència de l’artista.

* * *