Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Motorització de la ventilació i millora de l’extracció del bar – cafeteria (Exp. 2019-04)

Publicat el 29 març 2019

FORMALITZACIÓ (Publicada 13/9/19)

El contracte s’ha formalitzat en data 31/05/2019

 

ADJUDICACIÓ (Publicada 9/4/2019)

 S’han presentat les ofertes següents:

  1. NOVEDADES DEL CLIMA, SL: 5.086,27 € + IVA (1.068,12 €) = 6.154,39 €.

S’adjudica el contracte menor de la motorització de la ventilació i millora de l’extracció del bar – cafeteria de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Exp. 2019-04) a NOVEDADES DEL CLIMA, S.L., per un import de 5.086,27 €, al qual li correspon per IVA la quantitat de 1.068,12 €, la qual cosa fa un preu total de 6.154,39 €, amb el compromís de realitzar el servei complint amb les especificacions i obligacions estipulades en el plec / oferta.

 

ANUNCI

Presentació d’ofertes destinades a la contractació de la motorització de la ventilació i millora de l’extracció del bar – cafeteria de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Exp. 2019-04)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES

Les ofertes s’han de presentar en sobre tancat, abans de les 14 hores del dia 5 d’abril de 2019, a:

Fundació Miró Mallorca
Departament d’administració
Carrer de Saridakis, 29
07015 – Palma

O a la següent direcció de correu electrònic: amanda.carnicero@miromallorca.com

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: L’especificada a l’anunci de petició d’ofertes.

DADES DE CONTRACTACIÓ:

  • Procediment d’adjudicació: contractes menors
  • Tipus de contracte: serveis / subministraments

DATA DE PUBLICACIÓ AL PERFIL DEL CONTRACTANT:  29/03/2019

Clàusula de protecció de dades

Responsable: Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca – CIF G57753915 – Adreça postal Carrer de Saridakis, 29 07015 Palma (Illes Balears) – Telèfon 971 701 420 – Correu electrònic pmmulet@miromallorca.com

En nom de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens facilitau amb la finalitat de realitzar la comanda i facturar els serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentres es mantengui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers llevat de que existeixi una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca estam tractant les vostres dades personals, per la qual cosa teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries.

 

Anunci Contracte Menor 2019-04

anunci-menor-2019-04.pdf
Descàrrega

Declaració responsable

declaracioresponsable.pdf
Descàrrega
* * *