Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Servei d’edició d’un audiovisual per al Taller Sert

Publicat el 18 setembre 2018

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (Publicada 10/1/2019)

El contracte s’ha formalitzat en data 29/11/2018

ADJUDICACIÓ (Publicada 26/09/2018)

S’han presentat les ofertes següents:

  1. LA PERIFERICA PRODUCTIONS: 8.111,00€ + IVA (1.703,31)= 9.814,31€.

S’adjudica el contracte menor del SERVEI D’EDICIÓ D’UN AUDIOVISUAL PEL TALLER SERT DE LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA (Exp. 2018-04) a l’entitat LA PERIFERICA PRODUCTIONS, per un import de 8.111,00€, al qual li correspon per IVA la quantitat de 1.703,31€, la qual cosa fa un preu total de 9.814,31€, amb una durada / un termini d’execució de 2 mesos a comptar a partir de l’inici del servei.

 

CONVOCATÒRIA (Publicada 18/09/2018)

Presentació d’ofertes destinades a la contractació menor per a la prestació per al servei d’edició d’un audiovisual per al Taller Sert, a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. (Exp. 2018-04)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES

Les ofertes s’han de presentar en sobre tancat, abans de les 14 hores del dia 21 de setembre de 2018, a:

Miró Mallorca Fundació
Departament d’administració
Carrer de Saridakis, 29
07015 – Palma

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: L’especificada a l’anunci de petició d’ofertes.

Dades de la contractació:

  • Procediment d’adjudicació: Contractes menors
  • Tipus de contracte: Serveis
  • Data de Publicació al Perfil del Contractant: 18/09/2018

Clàusula de protecció de dades

Responsable: Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca – CIF G57753915 – Adreça postal C. Saridakis, 29 07015 Palma (Illes Balears) – Telèfon 971 701 420 – Correu electrònic pmmulet@miromallorca.com

En nom de Miró Mallorca Fundació tractam la informació que ens facilitau amb la fi de realitzar la comanda i facturar els serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentres es mantengui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers llevat de que existeixi una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca estam tractant les vostres dades personals, per la qual cosa teniu dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries.

Convocatòria de la contractació del servei d'edició d'un audiovisual

oferta_audiovisual_taller_sert.pdf
Descàrrega

Annex: Guió

annex_guio.pdf
Descàrrega

Declaració responsable / Declaración responsable

declaraci-responsable.pdf
Descàrrega
* * *