Edifici Moneo

Espai Cúbic

L'edifici Moneo, seu actual de Miró Mallorca Fundació, es va inaugurar el 1992. Projectat per l'arquitecte Rafael Moneo és el resultat de la donació de Pilar Juncosa, vídua de Miró, a la Ciutat de Palma.

 • Espai d'exposició

  • Espai Cúbic
 • Dates

  • 16 novembre 2023 — 10 març 2024
 • Inauguració

  • 16 novembre 2023
  • 19:00
Exposicions

“Son Boter de Miró. Una mirada al passat”

16 novembre 2023 — 10 març 2024

"Son Boter de Miró. Una mirada al passat", és una exposició comissariada per Francisco Copado, i planteja una aproximació històrica a la propietat de Son Boter i el concepte de possessió. La finca de Son Boter, adquirida per la família Miró-Juncosa l'any 1959, va significar ampliar els terrenys de Son Abrines, que ja eren propietat de la família, augmentar la intimitat de Joan Miró i guanyar un ampli espai on crear i desar les obres de grans dimensions que faria l'artista.

Contacte

Comunicació i Màrqueting
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 70 14 20
comunicacio@miromallorca.com

Programació:

Inauguració de l’exposició: dijous 16.11.2023 a les 19 h

 • Visita prèvia a les 18 h per a col·leccionistes, prestadors i col·laboradors (cal inscriure’s escrivint a comunicació@miromallorca.com)
 • Recepció de visitants des de les 18.30 h
 • 19.05 h inici dels parlaments de les autoritats
 • 19.10 h parlament del comissari de l’exposició
 • 19.20 h inici de la visita a l’exposició. Visita lliure
 • A partir de les 20 h càtering a la cafeteria de la Fundació

Rafael de Ysasi Ransome

Quadern de dibuixos Son Boter

 • ©Hereus de Rafael de Ysasi
 • Museu de Mallorca

1. Son Boter, topònim i propietat

El topònim Son Boter procedeix de mitjan segle XVI. El costum de denominar les possessions amb el llinatge del propietari o, en aquest cas, amb el malnom
de la família, precedit de l’aglutinació Son –és a dir, açò d’en– és habitual a Mallorca i es remunta a l’edat mitjana. Son Boter es formà com a un rafal mitjançant la unió de diverses peces de terra, quatre en concret, en aquest cas adquirides per la família Moll, de malnom Boter, procedents de l’antiga possessió de Son Vic.

L’11 de juny de 1642 Bartomeu Moll comprà una peça de terra de dues quarterades (uns 14.200 m2) a Martí Ferragut, i s’inicià així la saga de propietaris de Son Boter. Al llarg dels segles la propietat passa per diverses famílies. A principis del segle XX Rafael de Ysasi Ransome heretà la propietat, juntament amb els seus fills, en morir la seva dona, Catalina González Salvà. Els Ysasi en foren els propietaris fins al 1958.

Treballadors d’una possessió

 • Biblioteca Lluís Alemany.
 • Consell Insular de Mallorca

2. El concepte de possessió a Mallorca

El terme possessió fa referència a una considerable extensió de terreny, de conreu o de pastura, que depèn d’un petit nucli d’edificacions anomenat les cases. A finals del segle XVI s’usà el nom de possessió per a designar les grans propietats derivades de la concentració de terres, una denominació que perdurà fins a la segona meitat del segle XX. És un terme d’origen llatí que gairebé va arraconar els d’origen àrab alqueria i rafal.

Durant els segles XVII i XVIII les possessions estan en mans de grans terratinents, entre els quals la noblesa mallorquina és protagonista. És el moment en què comencen les construccions de les possessions grans o senyorials, i quan es fan grans reformes a les cases primitives per a convertirles en vertaderes residències senyorials. A finals del segle XIX, segons les cròniques de l’arxiduc Lluís Salvador, a Mallorca es comptabilitzaven unes mil possessions. A partir de la segona meitat del segle XX les possessions es transformen per diversos motius: són abandonades, passen a mans estrangeres, canvien la seva funció per a convertir-se en museus, agroturismes o altres espais lúdics, i unes poques, a canvi d’una costosa conservació, mantenen la seva dignitat gràcies a l’interès dels propietaris.

Eugenio de la Fuente; Pere Rabassa

Plànols de Son Boter, 1988

 • Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

3. L’arquitectura de Son Boter

A finals del segle XVIII i sobretot durant el segle XIX, es produeix una activitat a mig camí entre el que és la residència senyorial urbana i la possessió o finca rural. Les zones de Son Armadans, El Terreno i Cala Major són potser els llocs més representatius d’aquest fenomen. La família Martorell va decidir construir una casa per a passar-hi les temporades de primavera i estiu. La ubicació, prop de Palma i al camp, va convertir aquesta possessió en un lloc privilegiat per a passar-hi les vacances. La casa principal de Son Boter, un edifici amb característiques mixtes, n’és un exemple.

© Pep Escoda

4. Són Boter de Miró

Acabo d’adquirir ‘Son Boter’, la magnífica casa que estava al darrera la nostra. Això, a part de ser una bona inversió, em posa sobretot a l’abric de tot veïnat enutjós. Em servirà també per a fer-hi teles i escultures monumentals i així descongestionar el taller. Penso instal.lar-hi també premses per litho i aiguafort.

Carta de Joan Miró a Josep Lluís
Sert, 1959
Courtesy of the Frances Loeb Library.
Harvard University Graduate School
of Design

Dossier_cat

dossier_cat-1.pdf
Descàrrega