Beques

Beques Pilar Juncosa de Residència Artística a altres Centres

2 Beques de residència a la Casa de Velázquez de Madrid

Cada beca està dotada amb 4.000 € per a cobrir les despeses de viatge, manteniment, etc.

La Casa de Velázquez proporciona allotjament per ús individual a la seva residència de Madrid, com també l’ús d’un dels seus estudis i la participació en el seu programa d’activitats.

Cal presentar un projecte artístic per a desenvolupar a La Casa de Velázquez en un màxim de 3 mesos.

Més informació a: www.casadevelazquez.org

Convocatòria 2024 Oberta

 

1 Beca de residència i participació a The Slade School of Fine Art, University College, Londres

Dotada amb 4.000 € per a cobrir les despeses de viatge, allotjament, etc., a Londres.

L’Slade facilita l’ús d’un estudi durant un mes com a màxim i l’accés acordat als tallers d’obra gràfica de la universitat i a d’altres activitats acadèmiques programades durant el seu any lectiu.

Més informació a: www.ucl.ac.uk/slade

Convocatòria 2024 Oberta