Actualitat, Convocatòries, Educació, Formació, Joan Miró, Premsa, Professionals, Tallers d'Obra Gràfica

Premis i Beques Pilar Juncosa 2024

Publicat el 6 maig 2024

Contacte

Educació i activitats
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 70 14 20
educacio@miromallorca.com

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, seguint la voluntat dels seus fundadors, vol promoure i difondre els valors creatius contemporanis, ajudar les joves generacions d’artistes en la seva formació i impulsar-les en el seu compromís d’innovació i recerca sincera de nous camins de creació.

Així mateix, desitja promoure treballs d’investigació sobre la vida i l’obra de Joan Miró, així com el seu context artístic i cultural, especialment els seus aspectes menys coneguts. També vol col.laborar en el reconeixement del seu exemple creatiu i vital mitjançant programes i projectes educatius que apropin l’art contemporani a la societat.

Amb el suport de: Ajuntament de Palma, Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, Govern de les Illes Balears i Ministerio de Cultura y Deporte de España.

Més informació i bases de participació

 

PREMI BIENNAL PILAR JUNCOSA D’EDICIÓ

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca convoca, amb caràcter biennal, el Premi Pilar Juncosa d’Edició, el qual es dota amb 12.000€.

L’objectiu d’aquest Premi és la realització d’un projecte d’edició en el qual es promoguin la investigació i l’experimentació de tècniques i processos dins l’àmbit de la gràfica i l’obra seriada, incloent-hi totes les tècniques de gravat, xilografia, litografia, serigrafia, aplicació de noves tecnologies, fotografia, etc.La convocatòria vol potenciar tant l’artista guanyador com els Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró, situats a la possessió de Son Boter, del segle XVIII, adequats per l’artista per a aprofitar-ne l’ús com a tallers artístics i que, avui, constitueixen un dels trets distintius de la institució.

L’edició del projecte premiat ha de realitzar-se dins el termini màxim d’un any a partir de la notificació del veredicte del jurat. El Premi s’editarà als Tallers d’Obra Gràfica de la Fundació Miró Mallorca, i el nombre d’exemplars s’acordarà i dividirà en parts iguals entre aquesta i l’autor.

Més informació i bases de participació

Inscripció

BECA BIENNAL PILAR JUNCOSA I SOTHEBY’S D’INVESTIGACIÓ SOBRE MIRÓ I EL SEU CONTEXT ARTISTICOCULTURAL

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca convoca una beca d’investigació centrada en Joan Miró i/o el seu context artístic i cultural, dotada amb 8.000 €.

La Fundació té, entre els seus objectius fundacionals, el suport i la promoció de treballs d’investigació i difusió sobre la vida i la trajectòria artística de Joan Miró. Es valoraran especialment els projectes que tinguin com a objectiu l’estudi d’aspectes o períodes poc coneguts de Joan Miró, com també la utilització d’informació aportada pels nostres fons documentals.

Les propostes han de ser inèdites en el moment de la presentació del projecte i romandre-hi fins que el guardonat o els guardonats n’hagin entregat a la Fundació l’assaig definitiu. Per tant, la difusió o la publicació, parcial o total, de l’assaig per qualsevol via, anterior a l’entrega de l’assaig definitiu a la Fundació, ha de comptar amb l’autorització prèvia i per escrit de la institució esmentada.

Els projectes d’investigació premiats s’han de realitzar en el termini màxim d’un any a partir de la notificació del veredicte del jurat. La Fundació designarà una persona encarregada del seguiment del treball. La Fundació es reserva el dret de presentació del treball guanyador i de la seva possible publicació, sempre de mutu acord amb l’autor.

Més informació i bases de participació

Inscripció

BECA PILAR JUNCOSA A UN PROJECTE D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca convoca una beca per a un projecte d’educació artística, dotada amb 6.000 €.

El projecte ha de promoure i motivar l’apropament d’un sector de públic específic (professorat, nins, joves, adults, persones grans, discapacitats, etc.) a l’art contemporani, i estar relacionat amb el fons documental i artístic de la Fundació o amb qualsevol altre aspecte de la creació contemporània.

En valorar les propostes, el jurat en tindrà en compte la viabilitat d’acord amb la infraestructura, l’organització i l’equip educatiu de la Fundació. El projecte es realitzarà a la Fundació.

Més informació i bases de participació

Inscripció

BEQUES DE FORMACIÓ PER A PARTICIPAR ALS CURSOS DELS TALLERS D’OBRA GRÀFICA DE JOAN MIRÓ

4 BEQUES OBERTES A ARTISTES INTERESSATS EN LES TÈCNIQUES D’ESTAMPACIÓ I OBRA SERIADA

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca convoca dues beques obertes a artistes interessats en les tècniques d’estampació i obra seriada per a participar als cursos que la Fundació Miró Mallorca organitza cada estiu als Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró.

Cada beca està dotada amb la matrícula gratuïta en un dels cursos-taller organitzats al llarg de l’any següent, i amb 2.000 € (bruts) per a despeses de viatge, allotjament, etc. Els becaris tindran preferència per a triar plaça en un dels cursos.

Més informació i bases de participació

Inscripció

 

  • © Teresa Faleiro. Casa de Velázquez

BEQUES DE RESIDÈNCIA ARTÍSTICA EN ALTRES CENTRES:

Més informació i bases de participació

2 BEQUES DE RESIDÈNCIA A LA CASA DE VELÁZQUEZ DE MADRID.

Cada beca està dotada amb 4.000 € per a cobrir les despeses de viatge, manteniment, etc. La Casa de Velázquez proporciona allotjament per ús individual a la seva residència de Madrid, com també l’ús d’un dels seus estudis i la participació en el seu programa d’activitats.

Cal presentar un projecte artístic per a desenvolupar a La Casa de Velázquez en un màxim de 3 mesos.

Més informació a: www.casadevelazquez.org

Inscripció

1 BECA DE RESIDÈNCIA I PARTICIPACIÓ A THE SLADE SCHOOL OF FINE ART, UNIVERSITY COLLEGE, LONDRES.

Dotada amb 4.000 € per a cobrir les despeses de viatge, allotjament, etc., a Londres. L’Slade facilita l’ús d’un estudi durant un mes com a màxim i l’accés acordat als tallers d’obra gràfica de la universitat i a d’altres activitats acadèmiques programades durant el seu any lectiu.

Més informació a: www.ucl.ac.uk/slade

Inscripció

* * *