Allegro vivace. Les amoreux du Parque Güell

Col·lecció

Allegro vivace. Les amoreux du Parque Güell

Autor
Joan Miró
Títol
Allegro vivace. Les amoreux du Parque Güell
Any
1981
Tècnica
Litografia
Dimensions
63 x 90 cm
Classificació
Obra gràfica
Procedència
Donació de l’artista, 1981
Número d’exemplar:
25/100
Tiratge:
100 exemplars
Editor:
Daniel Lelong
Impressió:
Atelier Lelong