Premis i Beques Pilar Juncosa

Promovent i difonent els valors creatius contemporanis

Joan Miró i Pilar Juncosa

© Óscar Pipkin

La nostra institució concedeix aquests premis des del 1993. Un fet que ha estat possible al llarg del temps gràcies a la generositat del gran artista universal Joan Miró i especialment a la seva esposa Pilar Juncosa. Ella va saber materialitzar el desig del seu marit, després de la seva mort el 25 de desembre de 1983, creant un centre dinàmic d’irradiació cultural i les infraestructures necessàries per dotar econòmicament els premis i beques que s’entreguen any rere any.

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, seguint la voluntat dels seus fundadors, vol promoure i difondre els valors creatius contemporanis, ajudar les joves generacions d’artistes en la seva formació i impulsar-los en el seu compromís d’innovació i de recerca sincera de nous camins de creació. Per això, convoca cada any una nova edició dels Premis i Beques Pilar Juncosa amb el suport de: Ajuntament de Palma; Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, Govern de les Illes Balears; i Ministerio de Cultura y Deporte de España.

Convocatòria 2024 Oberta


PREMIS BIENNALS PILAR JUNCOSA

L'artista Glenda León, Premi de Creació Artística 2021

PREMI BIENNAL PILAR JUNCOSA DE CREACIÓ ARTÍSTICA

La Fundació Miró Mallorca convoca, amb caràcter biennal, el Premi de Creació Artística, el qual es dota amb 22.000 € repartits de la següent forma: 6.000 € com a reconeixement per a l’artista, i la resta 16.000 € per a la producció i l’exhibició del projecte.

La convocatòria vol potenciar els projectes artístics vinculats als Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró situats a la possessió de Son Boter, del segle XVIII, adequada per l’artista per a aprofitar l’ús d’aquests espais com a tallers artístics que, actualment, constitueixen un dels trets distintius de la institució. L’objectiu d’aquest premi és oferir intervencions d’artistes rellevants, deixant constància de la connexió de Joan Miró amb l’ampli espectre de sensibilitats artístiques contemporànies. Es premiarà la producció d’un projecte artístic relacionat amb l’obra seriada o l’art múltiple en totes les seves possibles manifestacions (escultura, ceràmica, vídeo, fotografia, obra gràfica, etc.) i que pugui desenvolupar-se tot o en part als Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró de la Fundació.

Una vegada finalitzat el projecte, l’artista ha de donar a la Fundació un exemplar complet del treball efectuat i/o una recopilació documental del seu procés i realització, que passarà a formar part del fons artístic de la col·lecció. La Fundació negociarà amb cada artista aquesta donació segons l’obra produïda.

Pròxima convocatòria: 2025


L'artista Juan Escudero, Premi d'Edició 2020

PREMI BIENNAL PILAR JUNCOSA D’EDICIÓ

La Fundació Miró Mallorca convoca, amb caràcter biennal, el Premi d’Edició, el qual es dota amb 12.000 €.

La convocatòria vol potenciar els projectes artístics vinculats als Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró situats a la possessió de Son Boter, del segle XVIII, adequats per l’artista per a aprofitar l’ús d’aquests espais com a tallers artístics que, actualment, constitueixen un dels trets distintius de la institució. L’objectiu d’aquest premi és la realització d’un projecte d’edició en el qual es promoguin la investigació i l’experimentació de tècniques i processos dins l’àmbit de la gràfica i l’obra seriada, incloent-hi totes les tècniques de gravat, xilografia, litografia, serigrafia, aplicació de noves tecnologies, fotografia, etc.

L’edició del projecte premiat ha de realitzar-se dins el termini màxim d’un any a partir de la notificació del veredicte del jurat. El Premi s’editarà als Tallers d’Obra Gràfica de la Fundació Miró Mallorca, i el nombre d’exemplars s’acordarà i dividirà en parts iguals entre aquesta i l’autor.

Convocatòria 2024 Oberta


Beques Pilar Juncosa