Encontres amb el professorat

Contacte

Educació i activitats
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 70 14 20
educacio@miromallorca.com

Proposta adreçada al personal docent interessat a treballar al voltant la Fundació Miró Mallorca i/o Joan Miró des de qualsevol perspectiva, tant si el seu centre ha de fer una visita presencial al museu com si està interessat a realitzar un projecte o activitat autònoma al seu centre.

Pretén oferir  una trobada, disponible de forma presencial o digital (via videoconferència),  que pugui aportar recursos i/o definir particularitats.

Es treballaran temes com la motivació, la preparació a l’aula, la visita pròpiament dita (en cas que es realitzi) i diferents propostes d’activitats ajustades a les necessitats del docent i del propi grup.

Es facilitarà una bibliografia específica i el material pedagògic digital adequat a cada nivell.

Per a qui?
Mestres, professorat i educadores.

Quan?
Durant el curs escolar.

Com?
Podeu fer la vostra reserva a través del web de l’Ajuntament de Palma: Palma Educa o telefonant a la Fundació Miró Mallorca.