Patronat

Batle-president

 • Batle de l'Ajuntament de Palma i President de la Fundació
  José F. Hila Vargas
 • Tinent de Batle de l'Àrea de Cultura i Benestar Social. Vicepresident substitut del batle per actuar de president del Patronat i de la Comissió de Govern
  Antoni Noguera Ortega

Vocals de l’Ajuntament

 • Regidor delegat d'Educació
  Llorenç Carrió Crespí
 • Coordinadora general de Cultura
  Francisca Niell Llabrés
 • Director general de Difusió Cultural
  Marcos Augusto Lladó
 • Director general d'Esports
  Antoni Martí Martínez
 • Regidora Justícia Social, Feminisme i LGTBI
  Sonia Vivas Rivera
 • Antoni Sansó Servera
 • Maria Josep Mulet Gutiérrez
 • Antoni Forteza Forteza
 • Miguel González Suela
  Representant del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports
 • Regidora del PP
  María de las Mercedes Celeste Palmero

Vocals nats

 • Maria Lluïsa Juncosa Canals
 • Antoni Juncosa Aysa
 • Ángel Juncosa Aysa
 • Enrique Juncosa Cirer
 • Maria Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor
 • Nicolau Llaneras Manresa
 • Joan Punyet Miró
 • Lola Fernández Jiménez
 • María José Salazar Herrería
 • Pilar Ortega Chapel
 • José María Pardo Falcón
 • Carmen Giménez Martín
 • Camilo José Cela Conde
 • José Carlos Llop Carratalá
 • Representant de la Fundació Mas Miró
  Elena Juncosa Vecchierini
 • Representant de la Fundació Miró de Barcelona
  Marko Daniel
 • Representant de l’Obra Cultural Balear
  Josep de Luis
 • Consellera de Presidència, Cultura i Igualtat del Govern de les Illes Balears
  Pilar Costa i Serra

Secretari

 • Secretari de l’Ajuntament
  Miquel Ballester Oliver

Secretari delegat

 • Secretari delegat
  Damià Sans Tous

Interventor

 • Interventor de l'Ajuntament
  Juan Cañellas Vich

Delegada de l'interventor

 • Delegada de l'Interventor
  Catalina Pascual Ripoll

Director de la Fundació

 • Director de la Fundació
  Francisco Copado Carralero

Comissió de Govern

Batle-president

 • President
  Antoni Noguera Ortega

Vocals

 • Regidor delegat d'Educació i Política Lingüística
  Llorenç Carrió Crespí
 • Coordinadora general de Cultura
  Francisca Niell Llabrés
 • Antoni Sansó Servera
 • Director general de Difusió Cultural
  Marcos Augusto Lladó

Vocals nats

 • Lola Fernández Jiménez
 • Joan Punyet Miró
 • Pilar Ortega Chapel
 • Maria Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor
 • José María Pardo Falcón

Secretari

 • Secretari de l'Ajuntament
  Miquel Ballester Oliver

Secretari delegat

 • Secretari delegat
  Damià Sans Tous

Interventor

 • Interventor de l'Ajuntament
  Juan Cañellas Vich

Delegada de l'interventor

 • Delegada de l'Interventor
  Catalina Pascual Ripoll

Director de la Fundació

 • Director de la Fundació
  Francisco Copado Carralero

Extractes d’actes