Patronat

Batle-president

 • Batle de l'Ajuntament de Palma i President de la Fundació
  José F. Hila Vargas
 • Tinent de Batle de l'Àrea de Cultura i Benestar Social. Vicepresident substitut del batle per actuar de president del Patronat i de la Comissió de Govern
  Antoni Noguera Ortega

Vocals de l’Ajuntament

 • Regidor delegat d'Educació
  Llorenç Carrió Crespí
 • Directora general de Cultura i Comunitat
  Catalina Codina Pérez
 • Director general de Difusió Cultural
  Marcos Augusto Lladó
 • Director general de l'àrea d'infraestructures
  Antoni Martín Martínez
 • Regidor de Participació ciutadana i govern d'interior
  Alberto Jarabo Vicente
 • Antoni Sansó Servera
 • Maria Josep Mulet Gutiérrez
 • Antoni Forteza Forteza
 • Representant del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports
  Representant del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports
 • Regidora del PP
  María de las Mercedes Celeste Palmero

Vocals nats

 • Maria Lluïsa Juncosa Canals
 • Antoni Juncosa Aysa
 • Ángel Juncosa Aysa
 • Enrique Juncosa Cirer
 • Maria Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor
 • Patrò emèrit
  Nicolau Llaneras Manresa
 • Joan Punyet Miró
 • Lola Fernández Jiménez
 • María José Salazar Herrería
 • Pilar Ortega Chapel
 • José María Pardo Falcón
 • Patrona emèrita
  Carmen Giménez Martín
 • Patrò emèrit
  Camilo José Cela Conde
 • José Carlos Llop Carratalá
 • Representant de la Fundació Mas Miró
  Elena Juncosa Vecchierini
 • Representant de la Fundació Miró de Barcelona
  Marko Daniel
 • Representant de l’Obra Cultural Balear
  Obra Cultural Balear
 • Conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears
  Miquel Company i Pons
 • Mercedes Vilardell March
 • Josep Massot Ramis de Ayreflor
 • Jaume Ripoll Vaquer

Secretari

 • Secretari General del Ple de l’Ajuntament
  Nicolau Conti Fuster

Interventor

 • Interventor de l'Ajuntament
  Juan Cañellas Vich

Director de la Fundació

 • Director de la Fundació
  Francisco Copado Carralero

Comissió de Govern

Batle-president

 • President
  Antoni Noguera Ortega

Vocals

 • Regidor delegat d'Educació i Política Lingüística
  Llorenç Carrió Crespí
 • Directora general de Cultura i Comunitat
  Catalina Codina Pérez
 • Antoni Sansó Servera
 • Director general de Difusió Cultural
  Marcos Augusto Lladó

Vocals nats

 • Lola Fernández Jiménez
 • Joan Punyet Miró
 • Pilar Ortega Chapel
 • Maria Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor
 • José María Pardo Falcón

Secretari

 • Secretari General del Ple de l'Ajuntament
  Nicolau Conti Fuster

Interventor

 • Interventor de l'Ajuntament
  Juan Cañellas Vich

Director de la Fundació

 • Director de la Fundació
  Francisco Copado Carralero

Extractes d’actes