Patronat

Batle-president

 • Antoni Noguera Ortega

Vocals de l’Ajuntament

 • Vicepresident Substitut del batle per actuar de president del Patronat i de la Comissió de Govern Regidor de l’Àrea delegada de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística
  Llorenç Carrió Crespí
 • Regidora de l’Àrea delegada de Turisme, Comerç i Treball
  Joana Maria Adrover Moyano
 • Regidor de l’Àrea de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial
  Eva Frade Bravo
 • Directora General de Cultura de l’Ajuntament
  Francisca Niell Llabrés
 • Regidor del Grup Municipal PP
  José Javier Bonet Díaz
 • Regidora del Grup Municipal C’s
  Patricia Conrado Quiroga
 • Antoni Forteza Forteza
 • Maria Josep Mulet Gutiérrez
 • Josep Pinya Bonnín
 • Representant del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports
  Miguel González Suela

Vocals nats

 • Maria Lluïsa Juncosa Canals
 • Antoni Juncosa Aysa
 • Pere A. Serra Bauzà
 • Consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears
  Francesca Tur Riera
 • Nicolau LLaneras Manresa
 • Representant de la Fundació Miró de Barcelona
  Rosa Maria Malet
 • Representant de l’Obra Cultural Balear
  Maria Isabel Cerdó Capellà
 • Joan Gardy Artigas
 • Joan Punyet Miró
 • Ángel Juncosa Aysa
 • Enrique Juncosa Cirer
 • Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor
 • Joana Maria Palou Sampol
 • Camilo José Cela Conde
 • Lola Fernández Jiménez
 • María José Salazar Herrería
 • Pilar Ortega Chapel
 • José María Pardo Falcón
 • Carmen Giménez Martín
 • José Carlos Llop Carratalá

Secretari

 • Secretari de l’Ajuntament
  Miquel Ballester Oliver

Secretària delegada

 • Francisca Arbona Serra

Interventor

 • Interventor de l'Ajuntament de Palma
  Juan Cañellas Vich

Delegada de l'interventor

 • Catalina Pascual Ripoll

Director de la Fundació

 • Francisco Copado Carralero

Comissió de Govern

Batle-president

 • Antoni Noguera Ortega

Vocals

 • Substitut del batle per actuar com a president del Patronat i de la Comissió de Govern
  Regidor de l'Àrea delegada de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística
  Llorenç Carrió Crespí
 • Vicepresidenta
  Regidora de l'Àrea delegada de Turisme, Comerç i Treball
  Joana Maria Adrover Moyano
 • Directora general de Cultura
  Francisca Niell Llabrés
 • Regidor del Grup Municipal PP
  José Javier Bonet Díaz

Vocals nats

 • Lola Fernández Jiménez
 • Joan Punyet Miró
 • Àngel Juncosa Aysa
 • Pilar Ortega Chapel
 • Nicolau Llaneras Manresa

Secretari

 • Secretari de l'Ajuntament
  Miquel Ballester Oliver

Secretària delegada

 • Francisca Arbona Serra

Interventor

 • Interventor de l'Ajuntament
  Juan Cañellas Vich

Delegada de l'interventor

 • Catalina Pascual Ripoll

Director de la Fundació

 • Francisco Copado Carralero

Extractes d’actes