Arquitectura

Arquitectures de la Fundació

La Fundació Miró Mallorca compta amb tres edificis singulars que constitueixen un dels conjunts arquitectònics més valuosos de Mallorca. El Taller Sert, estudi dissenyat per l’amic i arquitecte Josep Lluís Sert i construït l’any 1956; Son Boter, una casa mallorquina de la segona meitat del segle XVIII i que l’artista va emprar com a segon estudi de pintura i escultura; i l’edifici Moneo, seu de la fundació, dissenyat per Rafael Moneo i inaugurat l’any 1992. Les dues primeres construccions s’han declarat béns d’interès cultural (BIC).