Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Adquisició d’ordinadors portàtils (Exp. 2021-04)

Publicat el 20 setembre 2021

CONTRACTE MENOR D’ADQUISICIÓ D’ORDINADORS PORTÀTILS PER A LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA (2021-04)

FORMALITZACIÓ (Publicat 26/11/2021)

El contracte s’ha formalitzat en data 24/11/2021.

ADJUDICACIÓ (Publicat 14/10/2021)

Es resol adjudicar el contracte menor de l’adquisició d’ordinadors portàtils per a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, incloent els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament (exp. 2021-04), a UNIVERTIA, S.L., per un import de 5347,16 €, al qual li correspon per IVA la quantitat de 1122,90 €, la qual cosa fa un preu total de 6470,06 €, amb el compromís de realitzar el subministrament dins el termini indicat.

adjudicaci-2021-04-porttils-fundaci

adjudicaci-2021-04-porttils-fundaci.pdf
Descàrrega

ANUNCI

Adquisició d’ordinadors portàtils per a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, incloent els accessoris necessaris per al seu funcionament.

Les ofertes, juntament amb la declaració responsable y la firma de la cláusula de protecció de dades, s’han de presentar en sobre tancat, abans de les 14 hores del dia 5 d’octubre de 2021, a:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Departament d’administració
Carrer de Saridakis, 29
07015 – Palma

O a la següent direcció de correu electrònic:
peremanel.mulet@miromallorca.com

Procediment d’adjudicació: contractes menors

Tipus de contracte: subministrament

Licitacio-2021-04

licitaci-2021-04.pdf
Descàrrega

declaracio-responsable

declaraci-responsable.pdf
Descàrrega

clausula-proteccion-datos

clausulaprotecciondatos.pdf
Descàrrega
* * *