Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Instal·lació de fibra òptica entre els armaris de comunicació de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Exp. 2021-03)

Publicat el 26 maig 2021

FORMALITZACIÓ (Publicat 06/09/2021)

El contracte s’ha formalitzat en data 31 d’agost de 2021.

 

ADJUDICACIÓ (Publicat 21/06/2021)

Es resol adjudicar el contracte menor d’instal·lació de fibra òptica entre els armaris de comunicació de la Fundació (exp. 2021-03) a LEVEL ELECTRONICS, SL, per un import de: 5.183,07 €, al qual li correspon per IVA la quantitat de 1.088,44 €, la qual cosa fa un preu total de 6.271,51 €, amb el compromís de realitzar la instal·lació dins el termini indicat.

adjudicaci-2021-03

adjudicaci-2021-031.pdf
Descàrrega

ANUNCI (Publicat dia 26/05/2021)

Instal·lació de connexió per fibra òptica entre els armaris de comunicacions de la Fundació, incloent els dispositius accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.

Les ofertes, juntament amb la declaració responsable, s’han de presentar en sobre tancat, abans de les 14 hores del dia 15 de juny de 2021, a:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Departament d’administració
Carrer de Saridakis, 29
07015 – Palma

O a la següent direcció de correu electrònic: peremanel.mulet@miromallorca.com

Procediment d’adjudicació: contractes menors
Tipus de contracte: subministrament / serveis

licitacio-2021-03-fibra

licitaci-2021-03-fibra.pdf
Descàrrega

declaracio-responsable

declaraci-responsable.pdf
Descàrrega
* * *