Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Reparació de les filtracions d’aigua a la Comunitat veïna de propietaris YSOMAR (EXP. 2020-02)

Publicat el 14 setembre 2020

FORMALITZACIÓ (Publicat 12/01/2020)

El contracte s’ha formalitzat en data 28/12/2020

ADJUDICACIÓ (Publicat 23/9/2020)

S’han presentat les ofertes següents:

  • MANOLO URBANO GARCÍA4380,00 € + IVA (438,00 €) = 4818,00 €. 

Es resol adjudicar el contracte menor de reparació de les filtracions d’aigua provocades a la veïna comunitat de propietaris Ysomar a MANOLO URBANO GARCÍA, per un import de: 4380,00 € + IVA (438,00 €) = 4818,00 €, amb el compromís de realitzar la reparació dins el termini indicat.

Adjudicacio 2020-02

adjudicaci-2020-02_signed.pdf
Descàrrega

ANUNCI (Publicat 14/9/2020)

Sol·licitud d’ofertes a tres empreses especialitzades per a la reparació de les filtracions d’aigua provocades a la veïna comunitat de propietaris Ysomar, degut a una fuga d’aigua de l’aljub de la Fundació (Exp. 2020)-02).

ContracteMenor-2020-02

licitaci-2020-02.pdf
Descàrrega

Declaracio-responsable

declaraci-responsable.pdf
Descàrrega

Clàusula de protecció de dades

Responsable: Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca – CIF G57753915 – Adreça postal Carrer de Saridakis, 29 07015 Palma (Illes Balears) – Telèfon 971 701 420 – Correu electrònic dpd@miromallorca.com

En nom de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens facilitau amb la finalitat de realitzar la comanda i facturar els serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentres es mantengui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers llevat de que existeixi una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca estam tractant les vostres dades personals, per la qual cosa teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries.

* * *