Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Subministrament d’un plotter (Exp. 2020-04)

Publicat el 3 desembre 2020

FORMALITZACIÓ (Publicat 22/01/2021)

El contracte s’ha formalitzat en data 7/01/2021.

 

ADJUDICACIÓ (Publicat 15/12/2020)

S’han presentat les ofertes següents:

DELEX REPROMEDIA: 5930,64 € (36 mensualitats – quota mensual 164,74 €) + IVA (1245,43 €) = 7176,07 €.

Es resol adjudicar el contracte menor de subministrament d’un plotter en règim de rènting per als tallers d’obra gràfica de Joan Miró de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca a DELEX REPROMEDIA, per un import de: 5930,64 € + IVA (1245,43 €) = 7176,07 €, amb el compromís de realitzar el subministrament dins el termini indicat.

adjudicacio-2020-04

adjudicaci-2020-04-1.pdf
Descàrrega

ANUNCI DE LICITACIÓ (Publicat 3/12/2020)

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE PLOTTER EN RÈGIM DE RENTING (EXP. 2020-04) 

Subministrament d’un plotter en règim de renting per als tallers d’obra gràfica de Joan Miró de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

Les ofertes, juntament amb la declaració responsable, s’han de presentar en sobre tancat, abans de les 14 hores del dia 10 de desembre de 2020, a:

 

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Departament d’administració
Carrer de Saridakis, 29
07015 – Palma

 

O a la següent direcció de correu electrònic:
peremanel.mulet@miromallorca.com

 

Procediment d’adjudicació: contractes menors
Tipus de contracte: subministrament

Licitació plotter (exp. 2020-04)

licitaci-2020-04-plotter.pdf
Descàrrega

Declaracio-responsable

declaraci-responsable.pdf
Descàrrega

Clàusula de protecció de dades

Responsable: Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca – CIF G57753915 – Adreça postal Carrer de Saridakis, 29 07015 Palma (Illes Balears) – Telèfon 971 701 420 – Correu electrònic dpd@miromallorca.com

En nom de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens facilitau amb la finalitat de realitzar la comanda i facturar els serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentres es mantengui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers llevat de que existeixi una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca estam tractant les vostres dades personals, per la qual cosa teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries.

* * *