Convocatories

Convocatòria i bases per a la selecció d’una plaça de tècnic/a de biblioteca i arxius del departament de col·leccions (octubre 2019)

Publicat el 17 octubre 2019

Valoració provisional de la primera prova de la plaça de tècnic/a de biblioteca i arxius del departament de col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (publicat 14/1/2020)

Nº ordre DNI Puntuació Resultat
1 256-W 6,00 Apte
2 077-Z 5,17 Apte
3 557-N 5,00 Apte
4 150-M No presentat
5 472-Y 6,00 Apte
6 298-F 3,50 No apte
7 000-Z 6,67 Apte
8 893-P No presentat
9 802-P 8,00 Apte
10 803-H No presentat
11 808-Q No presentat
12 302-R 0,00 No apte
13 365-F No presentat
15 804-B No presentat

 

Un cop avaluades les al·legacions presentades, la Comissió de Selecció farà pública la valoració definitiva. El termini de presentació d’al·legacions serà de 3 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació de la valoració provisional.

Per altra part, d’acord amb l’establert al punt 6.1 de les bases, es convoca als aspirants que hagin superat el primer exercici a la realització del segon exercici que tindrà lloc a la seu de la Fundació dilluns dia 3 de febrer a les 9:00 hores.

Valoració Provissional 1r exercici

valoracioprovis1rexercici.pdf
55 KB
Descàrrega

Relació defintiva d’admesos i exclosos

Data de publicació: 25/11/2019

Es publica la relació definitiva d’admesos i exclosos en el procés de selecció.

D’acord amb l’establert al punt 6.1 de les bases, es convoca als aspirants admesos a la realització del primer exercici que tindrà lloc a la seu de la Fundació dilluns dia 13 de gener de 2020 a les 9:00 hores. És imprescindible presentar el DNI en vigor el dia de l’exercici.

Relació definitiva d'admesos i exclosos TGM Biblioteca i arxius

relaciodefadmesosexclosostgmb.pdf
569 KB
Descàrrega

Relació provissional d’admesos i exclosos

Data de publicació: 13/11/2019

Es publica la relació provissional d’admesos i exclosos en el procés de selecció. El termini per fer al·legacions finalitza el dimarts 19 de novembre de 2019 a les 14.00 hores.

Relació provissional d'admesos i exclosos TGM Biblioteca i Arxius

relacioprovisadmesosexclosostgmb.pdf
93 KB
Descàrrega

Convocatòria

Data de publicació: 17/10/2019

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca convoca procés de selecció d’una plaça de tècnic de biblioteca i arxius. Podeu consultar les bases a l’anunci que apareix al butlletí oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 141, de 17 d’octubre de 2019.

Disposau de les bases i els annexos als enllaços que apareixen a continuació.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza dia 8 de novembre a les 14:00 hores.

Bases TGM Biblioteca i Arxius

tba_set19_bases_cat.pdf
705 KB
Descàrrega

Annex I

tba_set19_annex_i_cat.pdf
29 KB
Descàrrega

Annexos II i III

tba_set19_annex_ii_iii_cat.pdf
206 KB
Descàrrega
* * *