Convocatories

Convocatòria i bases per a la selecció d’una plaça de tècnic/a de biblioteca i arxius del departament de col·leccions

Publicat el 14 març 2019

Relació definitiva d’admesos i exclosos i comunicació de la data de realització del primer exercici (publicat dia 8/5/2019)

D’acord amb l’establert al punt 6.1 de les bases, es convoca als aspirants admesos a la realització del primer exercici que tindrà lloc a la seu de la Fundació dilluns dia 3 de juny a les 9:00 hores. Es imprescindible presentar el DNI en vigor el dia de l’exercici.

Relació definitiva admesos i exclosos Tècnic Biblioteca

relaciodefinitivatgmbiblioteca.pdf
163 KB
Descàrrega

Relació d’admesos i exclosos (publicat dia 29/04/2019)

S’adjunta relació d’admesos i exclosos.  S’obri un termini per a presentació d’al·legacions:

  • Els aspirants exclosos o omesos disposaran d’un termini de tres dies hàbils, comptat des de l’endemà que s’hagi publicat la resolució, per a esmenar el defecte o presentar el document que sigui preceptiu.
  • Aquest termini finalitza el divendres dia 3 de maig de 2019 a les 14 hores.
  • En cas de no complir amb el requeriment, la Fundació considerarà que l’aspirant desisteix de la sol·licitud.

Relació d'admesos i exclosos

admesos-exclosos.pdf
95 KB
Descàrrega

Composició de la Comissió de Selecció de la convocatòria i bases per a la selecció d’una plaça de tècnic/a de biblioteca i arxius del departament de col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (publicat 27/3/2019)

President: Francisco Copado Carralero, director gerent de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Suplent: Damià Sans Tous, cap de departament de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palma

Vocals

Titular: Patricia Juncosa Vecchierini, cap del departament de Col•leccions i conservadora a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Suplent: Pilar Baos Rodríguez, tècnica coordinadora d’exposicions a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Titular: Margalida Plomer Martorell, cap de secció de biblioteques de l’Ajuntament de Palma
Suplent: Catalina Aguiló Ribas, tècnica de biblioteques de l’Ajuntament de Palma

Titular: Pere Fullana Puigserver, professor del departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques a la Universitat de les Illes Balears
Suplent: Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, membre del Patronat de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Titular: Amanda Carnicero Alcover, cap del departament d’Administració i administradora de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Suplent: Dolors Nadal Llinàs, auxiliar administratiu a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

 

Convocatòria

Data de publicació: 14/03/2019

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca convoca procés de selecció d’una plaça de tècnic de biblioteca i arxius. Podeu consultar les bases a l’anunci que apareix al butlletí oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 34, de 14 de març de 2019.

Disposau de les bases i els annexos als enllaços que apareixen a continuació.

Bases Convocatòria Biblioteca i Arxius

convocatoriabibliotecabases.pdf
548 KB
Descàrrega

Temari Convocatoria Biblioteca i Arxius

convocatoriabibliotecatemari.pdf
29 KB
Descàrrega

Annexos I i II

convocatoriabibliotecaannexosiiii.pdf
238 KB
Descàrrega

Acord aprovació de la Comissió seleccionadora

acord_aprovacio_comissio_selecci_biblioteca.pdf
206 KB
Descàrrega
* * *