Convocatòries

Convocatòria i bases per a la selecció d’una plaça d’oficial de manteniment (departament d’administració)

Publicat el 15 novembre 2022

VALORACIÓ DEFINITIVA DE LA FASE DE CONCURS / LLISTA D’APROVATS AMB PUNTUACIÓ DEFINITIVA DE LA FASE D’OPOSICIÓ I CONCURS /BORSÍ DE LA PLAÇA D’OFICIAL DE MANTENIMENT (Publicat 4/05/23)

Vegeu document adjunt

valoraciofinalcat

valoraciofinalcat.pdf
Descàrrega

VALORACIÓ PROVISIONAL DE LAFASE DE CONCURS / LLISTA D’APROVATS AMB PUNTUACIÓ PROVISIONAL DE LA FASE D’OPOSICIÓ I CONCURS /LLISTA DE PERSONAL INTERÍ DE LA PLAÇA D’OFICIAL DE MANTENIMENT (Publicat 26/04/2023)

S’adjunten.

En relació a la valoració provisional de la fase de concurs, els aspirants disposaran d’un termini de tres dies hàbils, comptats a partir de l’endemà que es publiqui la llista, per a al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs, a través del present formulari d’al·legacions.

El termini finalitza dimarts dia 2 de maig a les 14:00 hores.

 

 

valoraci-provisional-fase-concurs-i-llista-prov-aprovats-i-bors-cat

valoraci-provisional-fase-concurs-i-llista-prov-aprovats-i-bors-cat.pdf
Descàrrega

PUNTUACIÓ SEGON EXERCICI, TOTAL FASE OPOSICIÓ I INICI DE LA FASE DE CONCURS (Publicat 04/04/2023)

Resultats segon exercici fase oposició

A dia d’avui s’ha procedit a la realització del segon exercici de la fase d’oposició, amb el següent resultat, segons aplicació de la fórmula contemplada a la base 6.1 de la convocatòria  Q = (A – (E/3) * 20 / P

On:

  • Q és la puntuació obtinguda
  • A és el nombre de respostes encertades
  • E és el nombre de respostes equivocades
  • P és el nombre total de respostes
  • 20 és la nota màxima (a les bases apareix equivocadament 10 en comptes de 20)

El resultat de l’exercici dels aspirants admesos ha estat la següent:

Nº ordre DNI Respostes encertades Respostes equivocades No contestades Puntuació
1 43xxxx06 16 1 3 15,67
5 4xxx26x2 19 1 0 18,67

 

S’acorda concedir un termini de tres dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació a la web de la Fundació per a la presentació d’al·legacions per part dels aspirants, finalitzant aquest termini dia 11 d’abril de 2023, que s’hauran de presentar a través del present formulari d’al·legacions.

Puntuació total de la fase d’oposició

La nota total de la fase d’oposició queda com segueix:

Nº ordre DNI Puntuació

1r exercici

Puntuació

 2n exercici

Total  fase oposició
1 43xxxx06 30,45 15,67 46,12 Convocat a fase concurs
5 4xxx26x2 22,85 18,67 41,52 Convocat a fase concurs

Inici de la fase de concurs

Els aspirants que han superat la fase d’oposició tenen un termini de deu dies a comptar a partir de l’endemà de la data d’aquesta publicació per enviar per correu electrònic a l’adreça ofertesdocupacio@miromallorca.com (límit 25MB):

  • el formulari d’autobaremació dels mèrits que apareix a continuació
  • la documentació que l’acredita

El termini finalitza dia 21 d’abril de 2023 a les 14:00.

formulariautobaremacio

formulariautobaremacio.xlsx
Descàrrega

PUBLICACIÓ DE LA NOTA TOTAL DEL PRIMER EXERCICI (Publicat 10/03/2023)

La base 6.1 de la convocatòria estipula que per a superar el primer exercici, els aspirants han d’obtenir una puntuació mínima de 20 punts. La suma de les puntuacions obtingudes és la següent:

Nº ordre DNI Puntuació 1a part Puntuació 2a part Part 1 + Part 2
1 43xxxx06 16,25 14,2 30,45 Convocat a 2n exercici
2 x3x7x8x9 5,5 No supera Part 1
4 xx11xx68 12 3 No supera Part 2
5 4xxx26x2 7,25 15,6 22,85 Convocat a 2n exercici
6 18xx59xx 8,25 10 18,25 No supera Part 1 + Part 2

 


CELEBRACIÓ DEL SEGON EXERCICI (Publicat 07/03/2023)

Es convoca als aspirants que han superat el primer exercici a la celebració del segon exercici (part general, Annex I) que es durà a terme el proper dilluns 3 d’abril de 2023 a les 9:00 hores a la seu de la Fundació (C. Saridakis, 29, Palma).


RESULTATS DE LA SEGONA PART DEL PRIMER EXERCICI (Publicat 07/03/2023)

La comissió seleccionadora ha avaluat la segona part del primer exercici dels aspirants (exercici pràctic), amb el resultat que s’exposa al document annex. Els aspirants disposen de tres dies hàbils a comptar a partir de demà (el termini finalitza divendres dia 10 de març) per a presentar al·legacions, a través d’aquest formulari.

Puntuació 2a part 1r exercici

puntuaci2part1exercici.pdf
Descàrrega

RESULTATS DE LA PRIMERA PART DEL PRIMER EXERCICI (Publicat 23/02/2023)

La comissió seleccionadora ha avaluat la primera part del primer exercici dels aspirants, amb el resultat que s’exposa al document annex. Els aspirants disposen de tres dies hàbils a comptar a partir de demà (el termini finalitza dimarts dia 7 de març) per a presentar al·legacions, a través d’aquest formulari.

puntuacio1apartexercici1cat

puntuacio1apartexercici1cat.pdf
Descàrrega

PUBLICACIÓ LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS (Publicat  25/01/2023)

Es publica la llista definitiva d’admesos i exclosos al procés de selecció (vegeu document adjunt).

CELEBRACIÓ DEL PRIMER EXERCICI

NOTA IMPORTANT: Per accedir a fer la primera part de l’exercici, els aspirants hauran de presentar el DNI o el document que han al·legat a la inscripció, per acreditar-se.

S’acorda la celebració de la primera part del primer exercici el dia 20 de febrer de 2023 a les 9:00 hores a la Fundació Miró Mallorca, Carrer Saridakis, 29, Palma.

Igualment, s’acorda la celebració de la segona part del primer exercici el dia 6 de març de 2023 a les 15:00 hores a l’IES Politècnic, Carrer Menorca, 1, Palma.

Llista definitiva admesos i exclosos i celebració 1r exercici

llista-definitiva-admessos-i-celebraci-1er-exercici.pdf
Descàrrega

AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER ESMENAR LA LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS (Publicat 18/01/2023)

La finalització del termini per presentar al·legacions a la llista d’admesos i exclosos s’amplia en tres dies.

Aquelles persones interessades poden presentar-les a través del següent

FORMULARI

El termini finalitza a les 14.00 de dia 23 de gener de 2023


PUBLICACIÓ LLISTA PROVISSIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS (Publicat 12/01/2023)

S’adjunta.

NOTA IMPORTANT:  

FE D’ERRATES a la base 6.1 Fase d’oposició: El segon exercici es qualificarà de 0 a 20 punts i serà necessari obtenir una puntuació mínima de 7 punts per superar aquest exercici.

llista-provisional-admesos-cat

llista-provisional-admesos-cat.pdf
Descàrrega

FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (Publicat 21/12/2022)

El termini de presentació de sol·licituds finalitzà dia 7/12/2022.

La primera reunió de la comissió de selecció està prevista que es celebri el proper 12/01/2023, per tant, fins a aquesta data, no es publicarà la llista provisional d’admesos i exclosos.


ANUNCI (Publicat 15/11/2022)

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca convoca procés de selecció d’una plaça d’oficial de manteniment. Podeu  consultar les bases a l’anuncio que apareix al butlletí oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 147, de 15 de novembre de 2022.

Disposau de les bases a l’enllaç que apareix a continuació, així com del formulari per a sol·licitar l’admissió al procés de selecció.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza dia 7 de desembre de 2022

Bases oficial manteniment

boib-cat.pdf
Descàrrega
* * *