Actualitat, Convocatòries

Desert_Procés selectiu cobertura plaça de direcció-gerència

Publicat el 7 juliol 2023

PUBLICACIÓ RESULTAT VALORACIÓ DEFINITIVA (Publicat 30/11/23)

S’adjunta publicació del resultat de la valoració.

report_direccio_resultat_definitiu

report_direccio_resultat_definitiu.pdf
Descàrrega

PUBLICACIÓ RESULTAT VALORACIÓ (Publicat 17/10/23)

S’adjunta publicació del resultat de la valoració.

publicacionresultadovaloracion_ca

publicacionresultadovaloracion_ca.pdf
Descàrrega

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS (Publicat 01/09/2023)

Al document adjunt es publica la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos a la present convocatòria.

S’ha habilitat un termini de tres dies hàbils a comptar a partir de l’endemà d’aquesta publicació per a la presentació d’al·legacions. El termini finalitza dimecres dia 06 de setembre.

Els escrits d’al·legació s’han de presentar a través del registre electrònic de l’Ajuntament de Palma i enviant còpia del justificant de presentació, dins els terminis establerts a: cultura@palma.cat

Llista provisional admesos i exclosos

report_acta-4.-publicaci-admissi-exclusi.pdf
Descàrrega

ANUNCI (Publicat 1/06/2023)

Es convoca procés de selecció d’una plaça de direcció-gerència de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Podeu  consultar les bases a l’anunci que apareix al butlletí oficial de les Illes Balears núm. 72, de dia 1 de juny de 2023.

Disposau de les bases i els annexos a continuació.

Les consultes poden dirigir-se a: cultura@palma.cat

Bases

convocatria-bases-i-anexes-cat.pdf
Descàrrega

Annex I: Sol·licitud

annex-i.-sollicitud-cat.pdf
Descàrrega

Annex II: Mèrits formació

annex-ii.-mrits-formaci-cat.pdf
Descàrrega

Annex III: Mèrits experiència

annex-iii.-mrits-esperincia-cat.pdf
Descàrrega
* * *