Inscripció a llista d'espera dels cursos dels Tallers d'Obra Gràfica de Joan Miró 2023

Consentiment exprés per al tractament de dades de caràcter personal

Responsable del tractament:

Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Domicili social: Carrer de Saridakis, 29, 07015 Palma (Illes Balears)
C.I.F. nº: G57753915
Correu electrònic: dpd@miromallorca.com

Amb la signatura o enviament del present document consentiu el tractament de les vostres dades per a les finalitats que es detallaran a continuació per part de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.


Formulari d'inscripció a la llista d'espera

    (*) Camps obligatoris

    S'ha d'adjuntar un currículum amb fotos. En cas de tenir plaça, s'haurà d'enviar justificant d’ingrés de 75 euros en concepte de preinscripció (al compte de “la Caixa” ES97 2100 4011 52 2200005120. El justificant ha d’especificar el nom de l’alumne i el taller al qual s’inscriu).