Convocatòries

CONTRACTE MENOR Oferta per a la contractació del servei d’impressió de material de packaging per a la botiga de la Fundació Miró Mallorca

Publicat el 27 abril 2018

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

  • Data de publicació al perfil del contractant: 14/4/2018
  • El contracte s’ha formalitzat en data 11 de maig de 2018

 

ADJUDICACIÓ

  • Data de publicació al perfil del contractant: 9/5/2018
  • Adjudicatari: R. Damians, S.A.
  • NIF:A-07439938
  • Preu de l’adjudicació: Segons plecs i la seva oferta econòmica de dia 30/4/2018, per un import de 6.753,62 IVA inclòs

CONVOCATÒRIA

Presentació d’ofertes destinades a la contractació menor per a la prestació del servei d’impressió de bosses de paper, sobres de paper i paper d’embolicar llis (packaging) per a la botiga de la Miró Mallorca Fundació (Exp. 2018-01)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: Fins el dimarts dia 8 de maig de 2018 a les 14 hores

Les propostes d’activitats es presentaran de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. a:

Fundació Miró Mallorca
Departament d’administració
Carrer de Saridakis, 29
07015 – Palma

O a la següent direcció de correu electrònic: dnadal@miromallorca.com

S’admetran propostes per correu postal, sempre i quan en el segell corresponent, la data de sortida estigui compresa dins el termini establert i així es notifiqui a l’adreça electrònica dnadal@miromallorca.com.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: L’especificada a l’anunci de petició d’ofertes.

Dades de la contractació:
Procediment d’adjudicació:
Contractes menors
Tipus de contracte:
Serveis:
Dades específiques Anunci:
Data de Publicació al Perfil del Contractant: 27/04/2018

petici-dofertes---anunci

petici-dofertes-anunci.pdf
Descàrrega

a.-manual-estil-packaging--miromallorca-fundaci

a.-manual-estil-packaging-miromallorca-fundaci.pdf
Descàrrega

b.1.-packaging-bosses-de-paper-amb-nansa-retorada

b.1.-packaging-bosses-de-paper-amb-nansa-retorada.pdf
Descàrrega

b.2.-packaging-modificat-sobret-de-paper-per-postals

b.2.-packaging-modificat-sobret-de-paper-per-postals.pdf
Descàrrega

b.3.-fitxa-figura-groga-paper-dembolicar-llis

b.3.-fitxa-figura-groga-paper-dembolicar-llis.pdf
Descàrrega

b.4.-adhesiu-negra-bossa-de-paper-amb-nansa-retorada

b.4.-adhesiu-negra-bossa-de-paper-amb-nansa-retorada.pdf
Descàrrega

b.5.-adhesiu-negra-paper-dembolicar-llis-i-sobret-de-paper-per-postals

b.5.-adhesiu-negra-paper-dembolicar-llis-i-sobret-de-paper-per-postals.pdf
Descàrrega

Declaració responsable / Declaración responsable

declaraci-responsable.pdf
Descàrrega
* * *