Proves selectives d'una plaça de cap de servei de comunicacions i màrqueting

Protecció de dades

Responsable del tractament:

Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Domicili social: Carrer de Saridakis, 29, 07015 Palma (Illes Balears)
C.I.F. nº: G57753915
Correu electrònic: dpd@miromallorca.com

Amb l’enviament del present formulari de sol·licitud  consentiu el tractament de les vostres dades per a les finalitats que es detallaran a continuació per part de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.


Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'una plaça de cap de servei de comunicacions i màrqueting

  (*) Camps obligatoris

  SOL·LICIT:

  Ser admès/a i prendre part al procés de selecció de la plaça de Cap de servei de Comunicació i màrqueting de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

  Així mateix, DECLAR que són certes totes les dades consignades i que cumplesc amb tots els requisits que s'exigeixen a la base 2, Requisits dels aspirants, per a l'accés a l'esmentada plaça

  PRESENT LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

  Així mateix, em declar responsable del compliment de les bases 2.8, 2.9 i 2.10

  L'enviament del formulari implica l'acceptació de les bases de la convocatòria.

  Depenent de la grandària dels fitxers, l'enviament del formulario es pot torbar fins a un minut. Gràcies per la paciència.