Sylvain Konyali

Croix, França, 1990

Va fer una residència a la Fundació Miró Mallorca a l'abril de 2018, procedent de la Casa de Velázquez. Artista nòmada, fascinat per l'autoretrat, Sylvain Konyali torna, com Rembrandt, al reflex del seu rostre. Rascat, menjat per l'àcid, esgarrapat, esborrat, menjat de nou, rascat una vegada més ...

Artista nòmada, fascinat per l’autoretrat, que ha recomençat centenars de vegades, Sylvain Konyali torna sempre al reflex del seu rostre, rascat, menjat per l’àcid, esgarrapat, esborrat, menjat de nou, rascat una vegada més … Segur que en aquest procés obsessiu es troba el record de Rembrandt qui, al llarg de la seva vida, va gravar el seu rostre, multiplicant els seus diferents estats, els seus remordiments, les seves variants; sens dubte, arrossegat per la fascinació que li produïa veure els seus trets alterats pel pas del temps.