Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Projecte integral de senyalística

Publicat el 21 desembre 2018

DESERT (Publicat 25/01/2019)

Es declara desert per no ajustar-se les ofertes presentades a les bases del concurs.

 

ANUNCI

Presentació d’ofertes destinades a la contractació de  la fabricació, producció i col·locació dels nous senyals que conformen el nou projecte integral de senyalística de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. (Exp. 2018-11)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES

Les ofertes s’han de presentar en sobre tancat, abans de les 14 hores del dia  15 de genr de 2019 , a:

Fundació Miró Mallorca
Departament d’administració
Carrer de Saridakis, 29
07015 – Palma

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: L’especificada a l’anunci de petició d’ofertes.

Dades de la contractació:

  • Procediment d’adjudicació: contractes menors
  • Tipus de contracte: serveis
  • Data de publicació al perfil del contractant:  21/12/2018

Clàusula de protecció de dades

Responsable: Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca – CIF G57753915 – Adreça postal Carrer de Saridakis, 29 07015 Palma (Illes Balears) – Telèfon 971 701 420 – Correu electrònic pmmulet@miromallorca.com

En nom de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens facilitau amb la finalitat de realitzar la comanda i facturar els serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentres es mantengui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers llevat de que existeixi una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca estam tractant les vostres dades personals, per la qual cosa teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries.

Contracte Exp.2018-11

contracte-2018-11.pdf
Descàrrega

Declaració Responsable

declaraci-responsable.pdf
Descàrrega

Annex I. Projecte de senyalistica

annex-i-projecte-de-senyalstica-compressed.pdf
Descàrrega
* * *