Contacte

Comunicació i Màrqueting
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 70 14 20
comunicacio@miromallorca.com

EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA APROVA LES LÍNIES D’ACTUACIÓ I ELS PRESSUPOSTOS DEL 2018

El Patronat de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca s’ha reunit aquest matí amb els següents punts de l’ordre del dia:

• Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 2 de juny de 2017.
• Aprovació de la proposta de Pressupost per a l’exercici 2018.
• Aprovació del Pla d’Actuació per a l’exercici 2018.
• Aprovació de la modificació dels Estatuts de la Fundació Pilar i Joan a Mallorca.
• Aprovació de la incorporació de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca com a patró nat de la Fundació Mas Miró de Mont-Roig del Camp.
• Aprovació del règim de sessions del Patronat per al 2018.
• Designació del substitut d’un membre de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.
• Donar compte de l’estat de la nova pàgina web de la Fundació.
• Torn obert de paraules.

Es tracta de la primera junta del Patronat presidida pel batle de Palma i president del Patronat, Antoni Noguera i la darrera de la que durant 37 anys ha estat directora de la Fundació Miró de Barcelona, Rosa Mª Malet.

EL PRESSUPOST DEL 2018
La Fundació preveu treballar amb un pressupost total de 1.842.450 € per cobrir les despeses generals de la institució i per desenvolupar el seu programa d’activitats que inclou exposicions, tallers educatius i familiars, activitats divulgatives, tallers d’obra gràfica i el programa de Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s, entre d’altres.

PLA D’ACTUACIÓ PER A L’EXERCICI 2018
Destacar que, entre d’altres, durant el 2018 s’inaugurarà una exposició de gran envergadura “Miró. Un esperit salvatge” que s’inaugurarà el 9 de febrer. Es tracta de la primera vegada que una exposició itinerant a l’exterior amb fons de la Fundació torna a casa per omplir els seus espais. Primer Corea i després Itàlia, han estat els països que han pogut gaudir d’aquesta mostra.

Una altra actuació a destacar seria el pla d’actuació i les obres que es duran a terme al Taller Sert. Un espai únic que es reobrirà amb nous continguts i un discurs potent i rigorós que transmetrà, més que mai, l’esperit de l’espai i l’artista.

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ
Per tal de donar cabuda a la figura del patró emèrit, la seva composició, designació i funcions, es proposa la incorporació d’un nou article (15 bis) als Estatuts de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca:

Article 15 bis. Patronat emèrit

1r. Composició i designació

L’òrgan consultiu de la Fundació és el Patronat Emèrit. Són candidats a la condició de patró emèrit:

a. Els vocals que hagin complert 80 anys d’edat,
b. Els vocals que ho sol•licitin, amb independència de la seva edat.
c. Aquelles persones que, a judici del Patronat, s’hagin distingit per la seva especial dedicació o importants serveis a la Fundació.

El Patronat de la Fundació elegeix els patrons emèrits d’entre els candidats que s’inclouen en els tres punts anteriors per majoria simple dels presents o representats.

INCORPORACIÓ DE LA FUNDACIÓ COM A PATRÓ NAT DE LA FUNDACIÓ MAS MIRÓ DE MONT-ROIG DEL CAMP
El director de la Fundació, Francisco Copado, va rebre el passat 19 de maig una carta del President de la Fundació Mas Miró, Fran Morancho, comunicant-li l’acord pres al passat Patronat de 16 de maig de modificació dels seus Estatuts a fi que la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca pugui incorporar-se com a Patró nat de la Fundació Mas Miró de Mont-roig del Camp.

A dita carta, també li traslladava, en nom de la Fundació Mas Miró, l’honor que seria que la Fundació Pilar i Joan Miró acceptes el càrrec i que es nomeni la persona física que la representarà.

RÈGIM DE SESSIONS DEL PATRONAT PER AL 2018
En relació al calendari de les 2 sessions del Patronat previstes als Estatuts a celebrar durant l’any 2018, s’ha aprovat per a la seva celebració el primer divendres del mes de juny (1 de juny de 2017) i el darrer divendres del mes de novembre (30 de novembre de 2018).

DESIGNACIÓ DEL SUBSTITUT D’UN MEMBRE DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
A la reunió del Patronat s’ha aprovat el nomenament de Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor com a nou membre de la Comissió de Govern en substitució de Nicolau Llaneras Manresa.

ESTAT DE LA NOVA PÀGINA WEB DE LA FUNDACIÓ
La nova web i imatge corporativa de la Fundació es donaran a conèixer el proper 19 de desembre coincidint amb els actes commemoratius del 25 aniversari d’obertura pública de la Fundació.

La nova Web serà, sens dubte, un dels nostres principals canals de comunicació i difusió. Per això serà una Web dinàmica, interactiva, responsiva, atractiva i adaptada al S. XXI. Està dotada d’un aspecte més actual, i es converteix en una carta de presentació “universal”. Així mateix, consta d’una maqueta senzilla i en la mateixa línia gràfica d’una newsletter breu, per enviar mensualment amb activitats i continguts destacats que es vagin generant des dels diferents departaments de l’FPJM, principalment des del seu nou departament de Comunicació i Màrqueting.

En resum, la nova Web serà una plataforma de comunicació que a nivell de continguts serveixi tant per als visitants (informació pràctica/entorn/exposicions/activitats), com per als periodistes que vulguin trobar informació actual (notícies/divulgació) i d’altres curiosos/investigadors. Passarem d’un contingut estàtic i de difícil lectura, a uns formats més actuals i atractius: vídeos curts, càpsules informatives, fotografies, missatges de les xarxes, concursos online, etc.

* * *