Contacte

Comunicació i Màrqueting
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 70 14 20
comunicacio@miromallorca.com

Atès l’estat de conservació de l’edifici del Taller Sert, la Fundació Pilar i Joan Miró té prevista una actuació integral que solucioni les patologies detectades, d’acord amb el projecte de reparació presentat per l’arquitecte municipal Antoni Sbert Casasayas el juliol de 2016. Aquest estudi identifica els mals i determina el seu cost per tal que es puguin contractar les obres. L’edifici del Taller Sert presenta problemes estructurals de diversa consideració, principalment lesions i fissures als pilars, als forjats i als paviments, i taques d’humitat a paraments, paviments i sostres. Considerant l’abast de la intervenció, es farà necessari el trasllat temporal de tota l’obra, dels objectes i del mobiliari contingut dins el taller durant el termini d’execució de l’actuació, que s’estima que sigui de tres mesos.

Paral·lelament, el Departament de Col·leccions realitza una tasca d’investigació a partir de l’observació del material audiovisual i de la recopilació de fotografies històriques del taller durant el temps que Miró va treballar-hi, per tal de realitzar una relectura de l’espai i replantejar la ubicació del mobiliari i de certs objectes de manera que la recreació sigui el més fidel possible i comuniqui la presència de l’artista, fugint de tota artificialitat.

Perquè els assistents puguin conèixer el projecte in situ, al final de la roda de premsa, Patricia Juncosa, conservadora del Departament de Col·leccions de la Fundació, i el seu equip realitzaran una visita guiada al Taller Sert per a explicar detalladament les actuacions que es duran a terme, així com la nova lectura i l’experiència de visita que facilitaran els nous espais.

 

El Taller Sert s'inaugurarà amb nou continguts i un discurs potent i rigorós que transmetrà, més que mai, l'esperit de l'espai i de l'artista

 

1Convocatoria_CAT_actuacioTallerSert_17

1Convocatoria_CAT_actuacioTallerSert_17.pdf
Descàrrega

Dossier premsa_Taller Sert_2017

Dossier-premsa_Taller-Sert_2017.pdf
Descàrrega
* * *