Premis i Beques Pilar Juncosa & Sotheby’s

Premi Biennal Pilar Juncosa & Sotheby’s

Contacte

Tallers d'Obra Gràfica de Joan Miró
Miró Mallorca Fundació
Carrer Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 701 420
Fax +34 971 702 102
tallers@miromallorca.com

Miró Mallorca Fundació vol potenciar els projectes artístics vinculats als Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró situats a la possessió del segle XVIII de Son Boter, adequada pel mateix artista per a aprofitar l’ús d’aquests espais com a tallers artístics i que, en l’actualitat, constitueixen un dels trets distintius de la institució.

Miró Mallorca Fundació proposa una convocatòria de caràcter biennal per al Premi Pilar Juncosa i Sotheby’s, que premiarà la producció d’un projecte artístic relacionat amb l’obra seriada o l’art múltiple en totes les seves possibles manifestacions (escultura, ceràmica, vídeo, fotografia, obra gràfica, etc.) i que pugui desenvolupar-se tot o en part als Tallers d’Obra Gràfica de Miró.

(c) Patricia Mato-Mora, 2017

El jurat serà integrat per diferents experts en els àmbits de l’obra seriada: una persona designada per Sotheby’s, un expert aliè a la institució i tres membres de Miró Mallorca Fundació, d’entre els quals la Direcció tindrà un vot de qualitat en cas que sigui necessari.

Dotat amb 20.000 €, repartits de la següent forma: 6.000 € com a premi per a l’artista i la resta per a la producció i exhibició del projecte.

Una vegada finalitzat el projecte, l’artista haurà de cedir a la Fundació, en concepte de donació, un ejemplar complet del treball efectuat, que passarà a formar part del fons artístic de la col·lecció.

El jurat valorarà les propostes que destaquin per la seva qualitat, capacitat d’experimentació i innovació. També es tindrà en compte la claredat expositiva en la resolució del projecte, la viabilitat econòmica a la producció i la conservació de l’obra.

Bases Premis Premios Prize Beques Becas Grants Pilar Juncosa & Sotheby's 2017

D_711.pdf
1 MB
Descàrrega

Beques Pilar Juncosa