Premis i Beques Pilar Juncosa & Sotheby’s

Promovent i difonent els valors creatius contemporanis

Contacte

Educació i activitats
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 701 420
Fax +34 971 702 102
educacio@miromallorca.com

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, seguint la voluntat dels seus fundadors, vol promoure i difondre els valors creatius contemporanis, ajudar les joves generacions d’artistes en la seva formació i impulsar-los en el seu compromís d’innovació i de recerca sincera de nous camins de creació. Per això, convoca cada any una nova edició dels Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s.

La nostra institució concedeix aquests premis des del 1993 . Un fet que ha estat possible al llarg del temps gràcies a la generositat del gran artista universal Joan Miró i especialment a la seva esposa Pilar Juncosa. Ella va saber materialitzar el desig del seu marit, després de la seva mort el 25 de desembre de 1893, creant un centre dinàmic d’irradiació cultural i les infraestructures necessàries per dotar econòmicament els premis i beques que s’entreguen any rere any.

 

 

Els Premis Biennals Pilar Juncosa i Sotheby's

  • Fotografia Posidonia by -® Plastiques - Lewis Ronald

Premis Biennals Pilar Juncosa i Sotheby’s d’Edició i de Creació Artística

Què són?

La Fundació Miró Mallorca convoca, amb caràcter biennal, els Premis Pilar Juncosa & Sotheby’s d’Edició, dotat amb 10.000 € i el de Creació Artística dotat amb 20.000€. Són els dos premis amb major dotació econòmica.

En el primer cas, l’objectiu del Premi d’Edició és la realització d’un projecte d’edició en el qual es promoguin la investigació i l’experimentació de tècniques i processos dins l’àmbit de la gràfica i l’obra seriada, incloent-hi totes les tècniques de gravat, xilografia, litografia, serigrafia, aplicació de noves tecnologies, fotografia, etc. L’edició del projecte premiat ha de realitzar-se dins el termini màxim d’un any a partir de la notificació del veredicte del jurat. El Premi s’editarà als Tallers d’Obra Gràfica de la Fundació Miró Mallorca, i el nombre d’exemplars s’acordarà i dividirà en parts iguals entre aquesta i l’autor.

Quant al Premi de Creació Artística, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca vol potenciar els projectes vinculats als Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró situats a la possessió de Son Boter, del segle XVIII, adequada per l’artista per a aprofitar l’ús d’aquests espais com a tallers artístics i que, en l’actualitat, constitueixen un dels trets distintius de la institució.

El jurat

La Fundació Miró Mallorca nomenarà un jurat qualificat per a la selecció i la concessió de les beques convocades, el qual es publicarà al web de la Fundació:

www.miromallorca.com

El president del jurat no hi té vot. El jurat pot declarar deserta la beca i té plena capacitat per a interpretar les presents bases. La Fundació comunicarà el seu veredicte per correu electrònic només als guanyadors, i els resultats es publicaran al seu web i en diversos mitjans de comunicació. El veredicte s’anunciarà el mes d’octubre, amb motiu de l’onomàstica de Pilar Juncosa, i serà inapel·lable.


Beques Pilar Juncosa