Premis i Beques Pilar Juncosa & Sotheby’s

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, seguint la voluntat dels seus fundadors, vol promoure i difondre els valors creatius contemporanis, ajudar les joves generacions d’artistes en la seva formació i impulsar-los en el seu compromís d’innovació i de recerca sincera de nous camins de creació. Per això, convoca cada any una nova edició dels Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s. 

La nostra institució concedeix aquests premis des de fa ja 25 anys. Un fet que ha estat possible al llarg del temps gràcies a la generositat del gran artista universal Joan Miró i especialment a la seva esposa Pilar Juncosa. Ella va saber materialitzar el desig del seu marit, de crear un centre dinàmic d’irradiació cultural i les infraestructures necessàries per dotar econòmicament els premis i beques que s’entreguen any rere any.

Premi Biennal Pilar Juncosa i Sotheby's

Premis Biennals Pilar Juncosa i Sotheby’s d’Edició i de Creació Artística

La Fundació Miró Mallorca convoca, amb caràcter biennal, el Premi Pilar Juncosa d’Edició, dotat amb 10.000 € i el de Creació Artística dotat amb 20.000€. Són els dos premis amb major dotació econòmica.

En el primer cas, l’objectiu del premi és la realització d’un projecte d’edició en el qual es promoguin la investigació i l’experimentació de tècniques i processos dins l’àmbit de la gràfica i l’obra seriada, incloent-hi totes les tècniques de gravat, xilografia, litografia, serigrafia, aplicació de noves tecnologies, fotografia, etc. L’edició del projecte premiat ha de realitzar-se dins el termini màxim d’un any a partir de la notificació del veredicte del jurat. El Premi s’editarà als Tallers d’Obra Gràfica de la Fundació Miró Mallorca, i el nombre d’exemplars s’acordarà i dividirà en parts iguals entre aquesta i l’autor.

Quant al Premi de Creació Artística la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca vol potenciar els projectes vinculats als Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró situats a la possessió de Son Boter, del segle XVIII, adequada per l’artista per a aprofitar l’ús d’aquests espais com a tallers artístics i que, en l’actualitat, constitueixen un dels trets distintius de la institució.

Beques Pilar Juncosa

1 Beca Pilar Juncosa per a un projecte d’educació artística, dotada amb 4.000 €

El projecte ha de promoure i motivar l’acostament d’un sector de públic específic (professorat, nins, joves, adults, persones grans, discapacitats, etc.) a l’art contemporani, així com estar relacionat amb el fons documental i artístic de la Fundació o amb qualsevol altre aspecte de la creació contemporània.

2 Beques de Formació per a participar als cursos dels Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró

Dues beques obertes a artistes interessats en les tècniques d’estampació i obra seriada per a participar als cursos que la Fundació Miró Mallorca organitza anualment als Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró. Cada beca està dotada amb la matrícula gratuïta en un dels cursos-taller organitzats al llarg de l’any següent i amb 1.000 € (bruts) per a despeses de viatge, allotjament, etc.

 

Arxiu fotogràfic Fundació Pilar i Joan Miró

3 beques de residència i participació artística en altres centres:

  • 1 beca de residència, formació i participació a la Slade School of Fine Arts, University College, Londres

Dotada amb 3.000 €, per a cobrir les despeses de viatge, allotjament, etc. a Londres. La Slade facilita l’ús d’un estudi durant un mes i l’accés als tallers d’obra gràfica de la universitat i a d’altres activitats acadèmiques programades durant el seu any lectiu.

  • 2 beques de residència, formació i participació a la Casa de Velázquez de Madrid

Dotades amb 3.000 € per a cobrir les despeses de viatge, manteniment, etc.
La Casa de Velázquez proporciona l’allotjament a la seva residència de Madrid, com també l’ús d’un dels seus estudis i la participació al seu programa d’activitats.

1 Beca de Formació per als guanyadors de Certamen d’Art Gràfic per a Joves Creadors

Des de 1996 la Fundació Miró Mallorca col·labora en el Certamen d’Art Gràfic per a Joves Creadors, que han organitzat enguany la Calcografia Nacional de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, la Reial Casa de la Moneda i la Fundació Azcona. La beca està dotada amb matrícula gratuïta a un dels cursos de la Fundació Miró Mallorca i 1.000 € per a despeses.

Contacte

Tallers d’obra gràfica
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 701 420
Fax +34 971 702 102
tog@miromallorca.com

Jurat

La Fundació Miró Mallorca nomenarà un jurat qualificat per a la selecció i la concessió de les beques convocades, el qual es publicarà al web de la Fundació, www.miromallorca.com

El president del jurat no hi té vot. El jurat pot declarar deserta la beca i té plena capacitat per a interpretar les presents bases. La Fundació comunicarà el seu veredicte per correu electrònic només als guanyadors, i els resultats es publicaran al seu web i en diversos mitjans de comunicació. El veredicte s’anunciarà el mes d’octubre, amb motiu de l’onomàstica de Pilar Juncosa, i serà inapel·lable.

Pilar Juncosa & Sotheby's Premis i Beques / Awards and Grants 2019

premisbeques2019.pdf
3 MB
Descàrrega

Beques Pilar Juncosa