Convocatòries

Convocatòria i bases per a la selecció de dues places d’auxiliar d’educació i activitats culturals

Publicat el 19 desembre 2022

CONVOCATÒRIA DE L’EXERCICI I PUBLICACIÓ DE LES BASES DE DADES DE PREGUNTES (Publicat 26/07/2023)

La comissió de selecció ha acordat fixar la data de l’exercici el dilluns dia 18 de desembre de 2023 a les 11:30 hores. L’examen tendrà lloc a la seu de la Fundació (C. Saridakis, 29 – 07015 de Palma)

Els aspirants hauran d’identificar-se amb documentació vàlida (DNI o passaport vigent) i no podran portar mòbils ni cap altre dispositiu electrònic.

Bases de dades de preguntes d’aquesta convocatòria:

NOTA: S’elimina per no haver-hi coincidència amb el temari publicat a la CAIB el tema 6 La Llei 9/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Transparència i accés a la informació. La gestió per processos. La gestió per competències i per objectius. Principis de bon govern del temari places apartats C de la Base 1, de la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per a cobrir les places de personal laboral de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

 


LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS (Publicat 03/04/2023)

Al document adjunt es publica la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos a la present convocatòria.

llista-definitiva-dadmessos-i-exclossos-c-cat

llista-definitiva-dadmessos-i-exclossos-c-cat.pdf
Descàrrega

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS (Publicat 15/03/2023)

Al document adjunt es publica la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos a la present convocatòria.

S’ha habilitat un termini de set dies hàbils a comptar a partir de l’endemà d’aquesta publicació per a la presentació d’al·legacions. El termini finalitza divendres dia 24 de març a les 14:00.

Els escrits d’al·legació s’han de presentar a través d’aquest

FORMULARI

llista-provisional-admesos-i-exclosos-c

llista-provisional-admesos-i-exclosos-c.pdf
Descàrrega

COMUNICAT (Publicat 15/2/2023)

La primera reunió de la comissió de selecció està prevista que se celebri el pròxim 6 de març de 2023, per la qual cosa, fins passada aquesta data, no es publicarà la llista provisional d’admesos i exclosos.


COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ (Publicat 13/2/2023)

Es publica la composició de la comissió de selecció del procés d’estabilització.

comissi-de-selecci-places-estabilitzaci

comissi-de-selecci-places-estabilitzaci.pdf
Descàrrega

ANUNCI (Publicat 19/12/2022)

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca convoca procés de selecció de dues places d’auxiliar d’educació i activitats culturals. Podeu  consultar les bases a l’anunci que apareix al BOIB núm. 164, de 17 de desembre de 2022.

Disposau de les bases a l’enllaç que apareix a continuació, així com del formulari per a sol·licitar l’admissió al procés de selecció.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza dia 17 de gener de 2023

BOIB-17-12-2022

10997.pdf
Descàrrega
* * *